Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samhällsviktig verksamhet

Under normala förhållanden anses Lunds universitet inte bedriva någon samhällsviktig verksamhet. Under rådande pandemi kan dock vissa samhällsviktiga verksamheter komma att behöva hjälp och stöd av Lunds universitet och dess personal.

Detta skulle exempelvis kunna röra sig om personal inom sjukvård, personal för analyser vid provtagning, medicinsk expertis och hjälp med tillgång till laboratorier och analysutrustning med avseende på Covid-19.

Du som är chef kan komma att bli kontaktad av huvudmän för samhällsviktig verksamhet, ifall dina anställda på ett eller annat sätt är verksamma inom något av ovan nämnda områden/verksamheter. Ditt uppdrag blir då att förmedla kontakt med de medarbetare som berörs. 

Ta gärna del av föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (msb.se, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)