Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om den anställde inte har några symptom på sjukdom så kan hon eller han börja arbeta direkt. Du som chef avgör om den anställde ska arbeta på arbetsplatsen eller hemifrån. 

Om den nyanställde känner sig sjuk så ska hon eller han stanna hemma så länge hon eller han känner sig sjuk, och sedan vänta minst två dagar med att gå till arbetet efter att ha blivit frisk och symtomfri.

Personer som har en konstaterad Covid19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att hon eller han insjuknade, samt vara frisk och symtomfri i två dagar innan återgång till arbetsplatsen.

Håll dig uppdaterad om vad som gäller med provtagning för Covid-19, på 1177 Vårdguidens webbplats

Ta även del av information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Nyanställda som inte kan tillträda anställning 

En nyanställd som inte har hunnit att tillträda sin tjänst kan inte arbeta hemifrån. I stället gäller följande;  

Om personen är sjuk eller smittad, ska respektive regelverk följas (läs mer under Ersättning och Hantering av situationer då anställda och studenter insjuknat i Covid-19). Detta innebär således att personen inleder sin anställning med att vara sjuk eller smittad och LU betalar sjuklön etc. 

Om den anställde är förhindrad att resa ska löneavdrag göras, alternativt kan semester ansökas om och beviljas. Frånvaron betraktas inte som misskötsamhet eller som olovlig. Ett alternativ är att bevilja tjänstledighet utan lön i enlighet med 10b § Tjänstledighetsförordningen. Detta bygger på att personen ansöker om tjänstledighet.

Om den anställde inte kan tillträda på grund av LU:s interna beslut har den anställde rätt till lön. Även i detta fall är tjänstledighet utan lön enligt ovan ett alternativ. 

Tillträdesdatum vid nyanställning

LU har ingen generell rekommendation kring vilket tillträdesdatum som ska sättas vid nyanställning. Verksamhetens behov styr, men hänsyn bör tas till vad som händer om en anställd inte kan tillträda (se ovan).   

Praktiska frågor för nyanlända nyanställda 

Universitetets upphandlande relocationfirma kan vara behjälpliga i de flesta praktiska frågor som inte är universitetsspecifika, och som kan uppstå för nyanställda som precis kommit till Sverige.

Läs mer om relocationtjänster och samråd med din verksamhets HR-funktion.

När det gäller migrationsfrågor samt frågor om uppehållstillstånd och arbetstillstånd hanteras av sektionen Externa Relationer.

Kontakt: migration [at] er [dot] lu [dot] se 

Regeringen uppdaterar ständigt de tillfälliga inresereglerna till Sverige. Håll dig uppdaterad om gällande inreseregler för att bedöma hur de eventuellt kan komma att påverka planeringen inför höstterminen.  

Håll dig uppdaterad om inreseregler på regeringens webbplats

Stöd vid internationell rekrytering

Stöd i internationell rekrytering finns på HR-webben