Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ersättningsfrågor

Håll dig uppdaterad på Försäkringskassans webbplats

Med anledning av regeringens beslut kopplade till pandemin ändras reglerna för ersättningar och vad som gäller om en anställd blir sjuk. 

På Försäkringskassans webbplats finns information om till exempel smittbärarpenning, läkarintyg, karens, ersättning till riskgrupper och vård av barn.

Gå till Försäkringskassans webbplats

Innehåll på sidan:


Ersättningar

Lön betalas ut när den anställde arbetar hemifrån. Om den anställde blir sjuk betalas sjukpenning och sjuklön ut enligt gällande regler. 

Om den anställde bor med någon som har konstaterad covid-19 och den anställde kan utföra arbete i hemmet ska vanlig lön utgå. Om den anställde har arbetsförmåga men inte kan utföra arbete i hemmet kan så kallad lön till smittbärare utgå (9 kapitlet 3§ Villkorsavtalen). Ta kontakt med närmaste personalsamordnare för råd i det individuella fallet. Se även Arbetsgivarverkets information med anledning av spridningen av coronavirus: 

Sjukskrivning, ersättningar och ledighet (arbetsgivarverket.se)

Ersättning till anställd som tillhör en riskgrupp för covid-19 kan bli aktuell. Det gäller personer som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika smitta. Beslutet gäller den som har en anställning och som inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Det krävs även att arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att smittspridning kan undvikas. Ersättningen gäller även den som är behovsanställd (timavlönad/intermittent anställd) och varit tvungen att avstå inbokade arbetspass på grund av smittrisk. Berörd anställd ska inkomma med läkarintyg till dig som chef, som visar att hen är i riskgrupp. I dialog med den anställde ska du som chef göra en riskbedömning av situationen. Om det konstateras att den anställde inte kan utföra, helt eller delvis, arbete hemifrån måste den anställde infinna sig på arbetsplatsen, eller stanna hemma då frånvaro måste registreras i Primula och lön inte utgår. Ta kontakt med närmaste personalsamordnare för råd i det individuella fallet.

För mer information kontakta din verksamhets kontaktperson/fakultetsrepresentant för Primula.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats  

Provtagning 

I Villkorsavtalen regleras bland annat ersättningar med anledning av sjukvård. Covid-test och antikroppstest omfattas inte av sjukvård och ersätts därför inte. Det finns inte möjlighet till provtagning på Lunds universitet, utan all provtagning i Skåne organiseras och administreras via 1177 Vårdguiden. Anställda som har symptom och vill testa sig för covid-19, eller göra ett antikroppstest, ska vända sig till 1177 Vårdguiden. 

Läs mer på 1177:s webbplats  

Provtagning och tester vid tjänsteresor

Läs mer om ersättning för provtagning och tester inför tjänsteresor, på FAQ-sidan om tjänsteresor

Vaccinering mot Covid-19

Universitetets rektor har beslutat att alla anställda vid Lunds universitet som väljer att vaccinera sig mot covid-19 har rätt att vaccinera sig på betald arbetstid. Den anställde ska dock i första hand försöka få tid för vaccinering utanför arbetstid. 

Läs mer om vaccinering för internationella medarbetare och studenter