Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Återgång till arbetsplatserna hösten 2021

Hur hanterar jag som chef min egen arbetssituation?

Du kan ta stöd från din närmaste chef, din lokala HR-funktion eller ditt skyddsombud. Företagshälsovården utgör också ett stöd till dig som chef.

Vilka funktioner kan stötta mig som chef i olika frågor? 

  • Lokal HR/personalsamordnare (t ex vad gäller arbetsrättsligt?)
  • Arbetsmiljösamordnare (t ex hur gör jag en risk- och konsekvensbedömning?)
  • Företagshälsovården (t ex hur ska jag säkerställa en god ergonomi för de anställda som arbetar hemma?)
  • HR-webben
  • FAQ för chefer med anledning av corona 
  • Skyddsombud (t ex för samråd kring hur arbetsmiljön ska utformas)