Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbeta hemifrån

Du som chef bedömer om det är motiverat att dina anställda arbetar hemifrån. Bedömningen ska utgå från aktuellt rektorsbeslut.

Aktuellt rektorsbeslut (210617, gäller från 210817)

  • Anställda som inte måste vara på arbetsplatsen för att upprätthålla nödvändig verksamhet ska arbeta hemifrån till och med den 15 september*. Närmaste chef bedömer möjligheten med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.
  • Anställda som måste vara på arbetsplatsen för att undervisning och examination, och därmed sammanhängande verksamhet ska kunna genomföras med fysisk närvaro, kan återgå till arbetsplatsen tidigare och i enlighet med vad som anges i rektorsbeslutets avsnitt För utbildningen. Närmaste chef bedömer möjligheten med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

* Regeringens särskilda uppdrag till alla statliga myndigheter att säkerställa att all personal som inte måste vara på arbetsplatsen för att upprätthålla nödvändig verksamhet ska arbeta hemifrån gäller till och med den 15 september 2021. Folkhälsomyndigheten rekommenderar arbete hemifrån så länge de allmänna råden gäller. De allmänna råden gäller till den 30 september 2021. 


Hemarbete innebär arbete på bostadsadressen. Annan plats ska på förhand godkännas av närmaste chef. Detta utifrån flera aspekter, till exempel arbetsmiljö och försäkring. Universitetet avråder ifrån arbete utomlands som inte är tjänsteresa eller regleras genom URA-kontrakt.  

Det är du som chef som avgör, med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer, om en anställd ska utföra arbete på plats. 

Den anställde kan inte själv besluta att utebli från arbetet. Att utebli från arbetet utan att detta på förhand har godkänts av dig som chef utgör olovlig frånvaro. För hantering av olovlig frånvaro kontakta din lokala HR-funktion. 

Om du som chef av arbetsmiljöskäl bedömer att en anställd inte ska komma till arbetsplatsen och beordrar den anställde att stanna hemma, ska lön betalas även om den anställde med hänsyn till arbetsuppgifternas beskaffenhet inte kan arbeta hemifrån.  

Du som chef bedömer hur länge det kan vara aktuellt för en anställd att arbeta hemifrån, med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och övriga omständigheter som råder i det individuella fallet. 

Flextidsavtalet gäller som vanligt för teknisk och administrativ (T/A)-personal som arbetar hemifrån.

Läs mer om flextidsavtal för teknisk och administrativ personal 

En anställd som blir sjuk vid arbete hemifrån ska sjukanmäla sig enligt gällande regler och rutiner.

Läs mer om universitetets rutiner för anmälan om sjukfrånvaro (Medarbetarwebben)

Anställda som tillhör riskgrupper

Hemarbete kan i vissa fall vara en lämplig åtgärd för anställda som tillhör en riskgrupp. Det är du som chef som gör bedömningen. 

Personer som tillhör en riskgrupp ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Folkhälsomyndighetens råd och information till riskgrupper

Arbetsmiljöansvar vid arbete hemifrån

Du som chef har arbetsmiljöansvaret även för anställda som arbetar hemifrån. Du måste göra en risk- och konsekvensbedömning av den individuella arbetsmiljön. Risk- och konsekvensbedömningen ska uppdateras vid behov. 

Regelbundna avstämningar med varje anställd är en förutsättning för att säkerställa en god psykosocial arbetsmiljö.

För anställda som mår dåligt finns alternativet att vistas på arbetsplatsen för att upprätthålla rutiner i vardagen. Arbetsgivaren ska då säkerställa att arbetsmiljön uppfyller Folkhälsomyndighetens allmänna råd för arbetsplatser för att förhindra smitta.  

Läs mer om hur man kan fånga upp tidigare tecken på stress när vi jobbar hemifrån, på Partsrådets webbplats

Arbetsskador och tillbud som inträffar i samband med arbetet hemma ska anmälas enligt gällande regler och rutiner. Du som chef har ett rehabiliteringsansvar. Försäkringsfrågor bedöms i efterhand.

Läs mer om tillbud och arbetsskador

Läs mer om LU:s rehabiliteringsprocess 

Transport av utrustning

Behöver en anställd hjälp med att transportera arbetsutrustning (skärm, stol etc) till hemmet? Universitetsposten kan i viss mån hjälpa till att transportera lättare gods i centrala Lund eller hjälpa dig att boka en upphandlad budfirma. Universitetsposten är ett alternativ till att transportera arbetsutrustning via PostNord eller taxi.

Kontakt
universitetsposten [at] service [dot] lu [dot] se