Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anställningsfrågor

Mer innehåll:


Du som chef kan alltid arbetsleda dina medarbetare inom ramen för den anställdes arbetsskyldighet. Konsultera din lokala HR-funktion.   

Har du som chef frågor relaterade till kombinationsanställningar vid Medicinska fakulteten så ska du kontakta din lokala HR-funktion.  

De vanliga reglerna för bisyssla gäller även bisyssla inom vården, det vill säga du som chef har att ta ställning till är om bisysslan är förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande. När det gäller smittorisken är den i sig inte ett skäl att neka bisyssla.

Läs mer om bisyssla på HR-webben.

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion på din fakultet/motsvarande.

Internationella medarbetare

Personer vars nuvarande uppehållstillstånd löper ut och som inte kan lämna Sverige, kan söka ett uppehållstillstånd för besök för att legalisera sin vistelse i landet. Det är viktigt att det nya tillståndet söks innan det nu gällande löper ut.Med ett uppehållstillstånd för besök har personen rätt att vistas i Sverige i 90 dagar, dock ej rätt att utföra arbete.

Information med anledning av coronaviruset (Migrationsverket)

Migration issues, FAQ (lunduniversity.lu.se)