Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Coachning för chefer och ledare

Behöver du stöd i din chefsroll? Lunds universitet har upphandlat konsulter som du kan kontakta såväl för individuell coachning som för coachning av ledningsgrupper

Genvägar:


Lunds universitet har skrivit ramavtal med fyra leverantörer gällande coachning som kan avropas av chefer och ledare på samtliga nivåer. Ramavtalet omfattar två områden, som kan tillhandahållas av samtliga upphandlade leverantörer: 

 1. Individuell coachning: Individens behov inom chef och ledarskap styr innehållet i coachningen.
 2. Coachning av ledningsgrupper: gruppens behov att utveckla samverkan i ledningsgruppen styr innehållet i coachningen.

Ramavtalets tjänster

Avtalet innebär coachning för utveckling i chefsuppdraget med fokus på ledarskap, personlig utveckling och att driva förändringsarbete. Coachning inom bägge områdena ska utgå ifrån och kopplas till riktlinjer för chefsuppdrag samt den enskilda beställarens behov. Tjänsterna avser att stödja chefer och ledare att, i samverkan med medarbetarna, uppnå verksamhetsmålen samt driva och implementera strategiska frågor.

Riktlinjer för Lunds universitets chefsuppdrag finns i högerspalten.

Köparen förbinder sig inte att avropa en viss kvantitet och väljer fritt leverantör utifrån nedanstående presentationsmaterial och pris. Det är kostnadsfritt att kontakta en leverantör via kontaktpersonerna nedan för att få hjälp med att hitta en lämplig konsult. Ett första avstämningsmöte med den föreslagna konsulten är också kostnadsfritt. Ett avropsavtal ska skrivas mellan leverantör och köpare.

Mall för avropsavtal finns i högerspalten.

Upphandlade leverantörer

Indea AB

KC Group

LifeWise AB

MiL Institute AB

 • Presentation av MiL Institute AB (PDF 556 kB, ny flik)
 • Kontakt individuell coachning: Johanna Baagoe: johanna [dot] baagoe [at] milinstitute [dot] se (johanna[dot]baagoe[at]milinstitute[dot]se), tel 0705-55 75 97
 • Kontakt coachning av ledningsgrupper: Jonas Janebrant, jonas [dot] janebrant [at] milinstitute [dot] se (jonas[dot]janebrant[at]milinstitute[dot]se), tel 0705-52 00 01

Priser för upphandlade konsulter (SEK exkl moms)

Ramavtalet omfattar två områden:

 1. Individuell coachning: Individens behov inom chef och ledarskap styr innehållet i coachningen.
 2. Coachning av ledningsgrupper: gruppens behov att utveckla samverkan i ledningsgruppen styr innehållet i coachningen.

Område 1 - pris per 60 min session

 • Indea AB: 2 800 kr
 • KC Group: 1 570 kr
 • Life Wise AB: 1 980 kr
 • MiL Institute AB: 1 850 kr

Område 2 - pris per halv dags aktivitet

 • Indea AB: 16 ooo kr
 • KC Group: 9 420 kr
 • Life Wise AB: 13 400 kr
 • MiL Institute AB: 10 800 kr

Område 2 - pris per 1 dags aktivitet

 • Indea AB: 23 000 kr
 • KC Group: 18 840 kr
 • Life Wise AB: 25 600 kr
 • MiL Institute AB: 18 000 kr