Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Årshjul 4: Ekonomi

Det ekonomiska årshjulet styrs av regeringen och av Lunds universitets styrelse. Här finns det tydliga deadlines under året och verksamheten gör bokslut och budget med personalplan och kommentarer som sedan sammanställs för hela universitetet.  

Årligen sker följande leveranser:

  • Helårsbokslut (styrt av regeringen) görs per 31 december men arbetet pågår under december- januari. Institutionerna rapporterar till sektionen Ekonomi i slutet av januari. Lunds universitet måste lämna årsredovisning till regeringen den 22 februari.
  • Tertial 1 – bokslut och prognos (styrt av Lunds universitets styrelse) görs per den 30 april men arbetet pågår under april-maj. Institutionerna rapporterar till sektionen Ekonomi i slutet av maj.
  • Tertial 2 – bokslut och prognos (styrt av Lunds universitets styrelse) görs per den 31 augusti men arbetet pågår i augusti – september. Institutionerna rapporterar till sektionen Ekonomi i slutet av september.
  • Månadsbokslut görs preliminärt med hjälp av automatik varje månad för att möjliggöra ekonomisk uppföljning.

I slutet av året sker arbete med alla verksamheters budget inför det nya verksamhetsåret.