Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Årshjul 3: Planering (verksamhet och ekonomi)

Verksamhetsplaneringen ser olika ut i olika verksamheter. Alla verksamheter har behov av ekonomiska resurser och den ekonomiska planeringen har ett eget årshjul som delvis styrs av utbildningsdepartementet och av Lunds universitets styrelse.

Årligen genomförs följande moment på central nivå. Tidplaner för fakulteter och institutioner läggs ofta upp utifrån denna övergripande planering.

  • Verksamhetsdialoger (universitetsledning och fakultetsledning) inför planering av kommande år sker under mars-april.
  • Vårproposition kommer årligen, i april, från utbildningsdepartementet.
  • Förslag till fördelningen av statsanslagen och central overhead diskuteras på universitetsövergripande nivå från februari – maj och från augusti –september.
  • Förslag till verksamhetsplan för universitetet och resursfördelning lämnas till styrelsen i slutet av maj.
  • Budgetproposition kommer tredje veckan i september från utbildningsdepartementet (valår senast 15 november).
  • Universitetets styrelse fattar beslut om verksamhetsplan och resursfördelning i oktober.
  • Regeringens regleringsbrev (beslut om medel och uppdrag) kommer årligen i december.

Processerna för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning ser olika ut inom Lunds universitet. Därför finns ingen detaljerad, gemensam tidplan i det övergripande årshjulet för chefer.

Ett annat exempel på planering som chefer också hanterar är den årliga planeringen inför sommarsemestern.

Relaterad information