Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Årshjul 2: Arbetsmiljö 

En god arbetsmiljö, såväl organisatorisk, social som fysisk, är viktig för att alla ska må bra och trivas på arbetsplatsen. Det är viktigt att arbeta systematiskt med arbetsmiljön genom att regelbundet undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp.

I årshjulet gällande arbetsmiljö ingår att:

Förutom den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet som följer en universitetsgemensam process och tidsplan, så bestämmer verksamheten själv när de olika momenten ska genomföras. Arbetet kan vara styrt av mötesstrukturer och tidsplanering på fakultet och institution.

Ta kontakt med din fakultets/motsvarande arbetsmiljösamordnare för mer information och stöd.