Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Årshjul 2: Arbetsmiljö 

En god arbetsmiljö, såväl fysiskt som psykosocialt, är viktig för att vi ska må bra och trivas på arbetsplatsen. Även här är det viktigt med ett systematiskt arbete som bygger på att undersöka hur arbetsmiljön är, att vidta åtgärder och att följa upp hur det går.  

Årligen genomförs därför: 

  • Undersökning av fysisk arbetsmiljö genom en skyddsrond (mall finns).
  • Undersökning av psykosocial arbetsmiljö som kan göras på olika sätt, till exempel genom en enkät (ssk mall finns) eller genom diskussioner på arbetsplatsen (OSA-spel med mera).
  • Ta fram handlingsplaner vid behov.
  • Följa upp handlingsplaner och det övergripande SAM-arbetet (kan till exempel göras på lokala skyddskommittémöten, ssk mall finns för den övergripande uppföljningen).

Verksamheten bestämmer själv när det är lämpligt att genomföra de olika momenten. Ibland kan det vara styrt av mötesstrukturer och deadlines på fakultet och institution.

Relaterad information

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Information för chefer

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Information för chefer