Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Årshjul 1: Anställda

De anställda är vår viktigaste resurs för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag så att universitetet når sina mål. Det är viktigt, som chef och anställd, att det finns en struktur för hur man planerar och följer upp hur arbetet går och vad den anställde behöver för att kunna lyckas med sina arbetsuppgifter.

Årligen genomförs därför: 

  • Utvecklingssamtal: Planering av vad den anställde ska göra kommande år (individuella mål) och vilka förutsättningar som behövs, till exempel planering av kompetensutveckling. Utvecklingssamtal ska genomföras årligen.
  • Uppföljningssamtal: Uppföljning av arbetet. 

Uppföljning kan ske kontinuerligt under året. Vid behov kan det vara bra att ha minst ett uppföljningsmöte där utvecklingssamtalet och prestationer följs upp på ett strukturerat sätt. Det är bra att ha det innan det lönesättande samtalet till exempel i slutet av året.

  • Lönesamtal: Som chef ska du erbjuda anställda som är med i OFR/S och SEKO ett lönesamtal före lönerevisionen. Du ska även erbjuda ett uppföljande samtal där du motiverar den nya lönen efter lönerevisionen.
  • Lönesättande samtal hålls i samband med den årliga lönerevisionen, för medarbetare som är medlemmar i Saco-S eller oengagerade. Sektionen HR och HR-funktionerna på fakulteten meddelar deadline årligen. 

Under året behöver cheferna också bedöma de anställdas bisysslor.