Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nya regler för delpension 1 september 2024

Den 13 juni 2024 beslutade universitetet om revidering av reglerna för delpension. De nya reglerna gäller från den 1 september 2024 och innebär anställda kan ansöka om upp till 20 procents delpension från och med 63 års ålder.  

Enligt universitetets nuvarande regler är det från 61 års ålder möjligt för anställda att ansöka om upp till 20 procents delpension. En högre omfattning kan beviljas om det finns särskilda skäl. För att ansöka om delpension enligt de nuvarande reglerna behöver den anställda ha inkommit med sin ansökan senast den 30 juni 2024, avseende uttag av delpension med start senast den 1 september 2024.

Ansökningar som inkommer från och med den 1 juli 2024 och avser uttag av delpension från och med den 1 september, kommer att hanteras enligt de nya riktlinjerna.

Läs mer om handläggningsordning av pension