Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förändrad behörighetshantering för Adato - du behöver söka om din behörighet

Den 6 december kommer alla tidigare behörigheter i Adato att tas bort och det är endast behörigheter ansökta via Lucat som ger tillgång till systemet. För att hantera övergången kommer Adato inte vara tillgängligt den 6 december. Den 7 december är systemet åter tillgängligt om behörighet ansökts och beviljats via Lucat. 

Adato är ett sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyg där du som chef får signaler om när ett anpassnings- eller rehabiliteringsärende ska påbörjas. Adato bevakar all inrapporterad sjukfrånvaro för alla anställda och skickar aviseringar enligt universitets anpassnings- och rehabiliteringsprocess. Dokumentation av ärenden ska ske i Adato.

Läs mer om Anpassnings- och rehabiliteringsprocessen

Rutinerna för vem som ser till att dokumentationen sparas i Adato kan skilja mellan fakulteter/motsvarande. Din närmaste personalfunktion kan svara på frågor om hur ni gör hos er. 

För chefer

För att få tillgång till Adato som chef behöver behörighet ansökas via Lucat. Du ansöker på den enhet som du är chef för. 

För att ansöka, följ de instruktioner som finns här: Behörigheter | IT vid LU

Du väljer behörighetstyp ”IT-tjänst”, IT-tjänstgrupp ”HR” och antingen behörigheten "Chef" eller "Chef med mail". 

Är du dekan eller prefekt, ansöker du på fakultetens respektive institutionens huvudkostnadsställe, så får du tillgång till alla eventuella kostnadsställen under huvudkostnadsstället. Du väljer om du vill ha behörigheten med mailnotifieringar eller utan.

För att ansöka om behörigheten ”Chef” med eller utan mail ska du vara chef enligt universitetets riktlinjer för chefsuppdrag; 

För personalfunktioner 

Den närmaste personalfunktionen kan också behöva tillgång till Adato för att stödja chefen i en pågående anpassnings- och rehabiliteringsprocess.

För att ansöka, följ de instruktioner som finns här: Behörigheter | IT vid LU.

Som närmaste personalfunktion väljer du behörighetstyp ”IT-tjänst”, IT-tjänstgrupp ”HR” och antingen behörigheten HR-funktion eller HR-funktion med mail. Du ansöker på det kostnadsställe du ska stödja chefen, behörigheten ärvs nedåt i organisationsträdet.

När du byter arbetsuppgifter eller det sker förändringar kring vilka chefer du är stöd för, ska behörigheten omedelbart tas bort eller förändras. 

Tystnadsplikt

Adato innehåller känsliga personuppgifter och du ska endast ta del av de uppgifter du behöver för att fullgöra dina arbetsuppgifter i anpassnings- och rehabiliteringsprocessen.

Läs mer om tystnadsplikten på sidan om anpassnings- och rehabiliteringsprocessen

Regelbunden logguppföljning sker avseende vem som läst och förändrat uppgifter i Adato.