Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsgivardeklaration på individnivå ersätter årlig kontrolluppgift

Den årliga kontrolluppgiften till Skatteverket utgår.

Från och med den 1 januari 2019 gäller Skatteverkets nya regler för arbetsgivardeklaration och kontrolluppgifter. Förändringen innebär att arbetsgivaren ska redovisa utbetalda ersättningar, förmåner och skatteavdrag per individ varje månad.

I och med att redovisningen sker månadsvis kommer den årliga kontrolluppgiften till Skatteverket att utgå. När den avdragna skatten har redovisats för individen till Skatteverket kan den inte betalas tillbaka till arbetsgivaren.
Detta innebär att vid uppkomna löneskulder kommer bruttobeloppet att faktureras medarbetaren.

De uppgifter som arbetsgivaren redovisat till Skatteverket från och med januari 2019 kommer medarbetaren att kunna se på Skatteverkets nya e-tjänst på ”Mina sidor”.

Om en medarbetare har fått för mycket utbetald lön kommer detta att regleras genom att kommande utbetalning minskas. Ett exempel på detta kan vara om medarbetare fått en hel månadslön utbetald trots att hen varit sjukskriven. Om det inte finns möjlighet att reglera en löneskuld genom att minska en senare månads löneutbetalning kan återkrav ske, det vill säga att LU kräver medarbetaren på det för mycket utbetalda bruttobeloppet. Anledningen till att återkravet beräknas på bruttobeloppet är att Skatteverket inte har någon laglig möjlighet att återbetala ett preliminärskatteavdrag till arbetsgivaren efter det att beloppet har dragits av och redovisats till Skatteverket.

Om medarbetaren redan har beskattats för det felaktigt utbetalade beloppet måste hen själv begära omprövning hos Skatteverket av sin inkomstdeklaration för det år utbetalningen skedde.

Därför är det nu av ännu större vikt att varje medarbetare rapporterar eventuell frånvaro och tillägg till aktuell månad för att rätt lön, rätt avdrag och rätt skatteavdrag kan göras. Om löneskuld uppstår blir konsekvensen att reglering av skatt inte kan göras av arbetsgivaren.

Regelverket finns beskrivet på Skatteverkets hemsida.