Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ändrat sista datum för registrering av friskvårdsersättning

Från och med 2024 inför Lunds universitet den 30 november som sista datum för att ansöka om friskvårdsersättning. 

Förändringen görs för att universitetet ska kunna leva upp till Skatteverkets regler om hantering av utbetalning av friskvårdersättning. Ersättningen ska som huvudregel utbetalas under det år som ansökan gäller. 

Statens servicecenter (SSC) kommer att returnera ärenden som inkommer för sent och sektionen HR kommer inte att kunna göra några undantag. 

Information om förändringen

Information om förändringen har publicerats på Medarbetarwebbens och Staff pages sidor om friskvårdsersättning, och kommer även att publiceras i HR-nytt den 16 maj och i LU-nytt den 22 maj. 

Eventuella frågor kommer att besvaras på HR-frukosten i juni. Det går också bra för lokala HR-funktioner att ställa frågor via sektionen HR:s ärendehanteringssystem ServiceNow (underkategori PA-lön).