Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SFAD-teamet

Syftet med SFAD-teamet är att säkra en professionell hantering av ärenden som rör sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling. SFAD-teamet ska också arbeta som stöd i det förebyggande arbetet mot kränkningar och diskriminering (SFAD).

Innehåll på sidan:


SFAD-teamet samarbetar med bland andra Tellus-projektet, företagshälsovården, studenthälsan och Lunds universitets studentkårer (LUS), både i det förebyggande arbetet och i hantering av ärenden som rör kränkningar och trakasserier.

Det är cheferna i verksamheten som ansvarar för hanteringen av kränkningar och att det förebyggande arbetet görs, enligt aktuell delegationsordning. Med chefer menas här de chefer som har alla tre rollerna, det vill säga arbetsgivare, verksamhetsansvarig och ledare enligt universitetets Riktlinjer för chefsuppdrag vid Lunds universitet (Dnr STYR 2019/283). 

När kan du som chef få stöd av SFAD-teamet?

Ärenden som rör kränkningar och trakasserier

Om du som chef i din roll som arbetsgivare och/eller verksamhetsansvarig behöver stöd i hantering av ett ärende som rör kränkningar och/eller trakasserier i verksamheten, ska du i första hand kontakta din närmaste stödfunktion för HR eller studentärenden. 

Om ett ärende är oklart eller om ni på annat sätt behöver bollplank i hur ni ska gå tillväga, får ni gärna kontakta SFAD-teamet. 

Vill ni lägga ut utredningen på någon av våra upphandlade leverantörer ska ni alltid kontakta SFAD-teamet först. Vi går igenom ärendet tillsammans med er och bedömer vilken typ av utredning som behövs, om det behövs. Skicka ett mejl så återkommer vi så snart vi kan.

Tillsynsärende från Diskrimineringsombudsmannen 

Om er verksamhet har fått ett tillsynsärende från Diskrimineringsombudsmannen, DO, ska ni kontakta SFAD-teamet som stöttar er när ni tar fram ett yttrande. Skicka ett mejl så hör vi av oss så fort vi kan.

Frågor gällande förebyggande arbete, SFAD

Det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering, som internt även kallas SFAD, ska göras löpande. Det är du som chef, i dina roller som arbetsgivare, verksamhetsansvarig och ledare, som ansvarar för att arbetet görs löpande, i samverkan med dina anställda och studenterna.

På varje fakultet finns SFAD-samordnare som ingår i det universitetsgemensamma SFAD-nätverket, som samordnas av SFAD-teamet. 

Verktyg och underlag för att göra arbetet samt råd och goda exempel är sådant som SFAD-teamet ska utveckla framöver. Kontakta SFAD-teamet om ni har frågor som rör det förebyggande arbetet mot diskriminering.