Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Uppgiftsfördelning inom arbetsmiljö och brandskydd

Du som chef ansvarar för att systematiskt arbeta med arbetsmiljön på din arbetsplats. Här finner du mallar för vidarefördelning av uppgifter och föreskrifter om hur det ska gå till.

Lunds universitet ska enligt lag bedriva ett systematiskt arbete för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Därtill ingår det att förebygga brand samt hindra eller begränsa skador till följd av brand. Med systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete avses ditt arbete med att undersöka arbetsmiljön, genomföra åtgärder och följa upp dessa för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Rektor har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön och brandskyddet. För att fullgöra sitt ansvar fördelar rektor arbetet på ett sådant sätt att flera chefer och andra inom organisationen får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och att en tillfredsställande miljö uppnås.

Läs mer i föreskrifter om fördelning av uppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd vid Lunds universitet (PDF 268 kB, nytt fönster)

Enligt föreskrifterna görs uppgiftsfördelningen från dekan och vidare med hjälp av en mall för vidarefördelning.

Mall för vidarefördelning av uppgifter inom arbetsmiljö- och brandskyddsarbete (Word 102 kB, nytt fönster)

Sidansvarig:

Kontakt

Kontakta din närmaste arbetsmiljösamordnare på din fakultet eller motsvarande.

Sektionen Personal
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] pers [dot] lu [dot] se