Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid arbete hemifrån

Du som chef har ansvaret för arbetsmiljön även när en anställd arbetar hemifrån, till exempel på grund av risk för smittspridning. Här hittar du information om vad du ska tänka på inför samtal med en anställd som arbetar hemifrån.

Att tänka på inför samtal med anställd som arbetar hemma 

  • Samtalet kan genomföras via telefon, e-mail eller Teams/Skype/motsvarande.
  • Skyddsombudet bör informeras om att samtalet ägt rum. 
  • Rådgör vid behov med lokal HR-funktion eller arbetsmiljösamordnare innan samtalet.
  • Notera att lärares distansarbete omfattas av arbetstidsavtalet men också av arbetsmiljölagstiftningen. Du som chef ska således också genomföra ett samtal om arbetsmiljön med den lärare som arbetar på distans. 
  • Kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2, se länk i högerspalten) går oftast bra att uppfylla i bostaden, men det gäller att tänka på till exempel belysning och ergonomi. Om en lika bra sittplats i hemmet inte kan ordnas så kan till exempel tätare pauser för att röra på sig behövas.
  • Skriv ner det som diskuteras, använd gärna framtagen mall (se nedan). Mallen kan användas i samtal med anställd, oavsett yrkeskategori, som arbetar hemifrån efter samråd med dig som chef.  

Fil Ladda ner ifyllbar samtalsmall på svenska (Word 82 KB)

Fil Ladda ner ifyllbar samtalsmall på engelska (Word 87 KB)

Under samtalet

I samtalet mellan dig som chef och den anställde ska det tydligt framgå att den anställde under arbetet hemifrån har ett utökat ansvar för den egna arbetsmiljön, vilket innebär att:
•    vara uppmärksam på och påtala risker till dig som chef,
•    tillse att arbetsplatsens utformning är tillfredsställande så långt det är möjligt, 
•    lämna uppgifter om förändrade förhållanden, som kan påverka arbetsmiljön, till dig som chef, 
•    anmäla tillbud, arbetsskador och sjukdom till dig som chef och enligt rådande rutiner. Kom ihåg att skyddsombud ska informeras om tillbud och arbetsskador. 

Läs mer om hantering av tillbud och arbetsskada

Under samtalet ska ni prata om såväl risker som rör arbetsuppgifterna i sig, samt arbetsmiljön. Utred exempelvis om det behövs någon säkerhetsutrustning. Finns behov av anpassning av något slag? Finns behov av hjälpmedel? 

Läs mer om hur du gör en risk- och konsekvensbedömning   

Notera att ditt rehabiliteringsansvar är oförändrat.

Läs mer om rehabprocessen  

Ytterligare att tänka på vad gäller smittrisk på grund av Corona/covid-19

Uppmana den anställde om att hålla sig uppdaterad om de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera lämnar, samt att följa uppdateringar av LU:s information, till exempel via Medarbetarwebben.

Uppmana den anställde att informera dig som chef om eventuell förändring av det egna hälsotillståndet, samt om faktorer som påverkar smittrisken (till exempel om familjemedlem i hushållet blir smittad).

Sidansvarig:

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.

Mer information

Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning

Lärares arbete hemifrån regleras i Arbetstidsavtal för lärare, se 7§. Råd och anvisningar till lokalt avtal om arbetstid för lärare m fl vid Lunds universitet (pdf)

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se