Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Skyddsronder

Du som chef ska verka för en god arbetsmiljö genom att förebygga risker i arbetet för att förhindra olycksfall och ohälsa. Ett sätt är att genomföra skyddsronder. Här får du mallar som kan hjälpa dig i detta arbete.

Enligt arbetsmiljölagen ska du som chef arbeta systematiskt med den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Arbetet ska utgå från metodiken för Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), det vill säga undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Ett sätt att undersöka arbetsmiljön är att genomföra en skyddsrond. Då går de skyddsansvariga igenom verksamheten tillsammans med skyddsombud och andra berörda medarbetare för att upptäcka brister i arbetsmilön som kan orsaka ohälsa eller olycksfall. Vilka risker som finns ska upptäckas vid riskbedömningarna. Skyddsronder kan inbegripa såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön, det vill säga hur medarbetarna mår och upplever sitt arbete.

Här finns några mallar för att underlätta arbetet med skyddsronderna.

Checklistor för fysisk skyddsrond

Mall för psykosocial skyddsrond

För att underlätta genomförandet av psykosocial skyddsrond finns det en digital enkätmall i SUNET Survey som du kan använda dig av.  Enkäten har arbetats fram utifrån föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö 2015:4. Frågorna är grupperade i avsnitt utifrån Karaseks och Theorells krav-kontroll- och stödmodell.

För att använda dig av mallen för psykosocial skyddsrond loggar du in i SUNET Survey med ditt Lucat-ID och kopierar enkäten enligt instruktionerna. Om du vill komma åt SUNET Survey utanför universitets nätverk, till exempel hemifrån, måste du första logga in via VPN-tjänsten.

Logga in i SUNET Survey

Instruktioner för att anpassa enkätmallen för psykosocial skyddsrond i SUNET Survey (PDF 56 kB, nytt fönster)

Du kan också använda enkäten i pappersformat och skanna in svaren om du önskar.

PDF-mall för psykosocial skyddsrond på svenska (PDF 92 kB)

PDF-mall för psykosocial skyddsrond på svenska och engelska (PDF 92 kB)

Nästa steg i en psykosocial skyddsrond

Ett av de viktigaste stegen i en psykosocial skyddsrond är att arbeta med resultatet och presentera det för dina anställda så att ni tillsammans kan arbeta för en bättre arbetsmiljö. Här är ditt skyddsombud en viktig aktör. Sektionen Personal har arbetat fram ett verktyg som du kan använda dig av för att underlätta tolkningen av svaren och vad du ska tänka på när du behöver presentera resultatet. I systemet SUNET Survey kan du få en rapport automatiskt, diagramen i den kan du använda till en powerPoint. På detta sätt kan du redovisa frågorna grupperade utifrån Krav-kontroll-stödmodellen och lättare se vilka frågor som behöver diskuteras vidare inom er arbetsplats eller eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Verktyg för presentation av resultatet
 

Sidansvarig:

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.

Sektionen Personal
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] pers [dot] lu [dot] se