Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen, i samverkan och på ett bestämt sätt. Läs mer om den årliga uppföljningen här.

Det är viktigt att följa upp att arbetsmiljöarbetet är organiserat och bedrivs i enlighet med lagstiftningen och universitetets arbetsmiljöpolicy.

Vid Lunds universitet ska uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet genomföras:

  • årligen
  • enligt metod och arbetsgång som fastställts av universitetet
  • i samverkan mellan arbetsgivaren och skyddsombud

Relaterat material: Arbetsgång för årlig uppföljning av SAM (PDF 332 kB, nytt fönster)

Uppföljningsfrågor 2018 (PDF 725 kB, nytt fönster)

Uppföljningen ska analyseras vilket kan göras på olika sätt, till exempel med hjälp av en SWOT-analys eller nedanstående analysstöd.

Sammanfattning av årlig SAM-uppföljning (Word 13 kB, nytt fönster)

Dokumentation av arbetsmiljörisker (PDF 65 kB, nytt fönster)

Syftet med de årliga uppföljningarna är att identifiera styrkor och svagheter i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas på varje organisatorisk nivå – institution, fakultet respektive universitetsgemensamt.

Årlig uppföljning på institution

På institutionsnivån är det du som verksamhetsansvarig chef som ska genomföra den årliga SAM-uppföljningen i samverkan med skyddsombud. Fakultetens arbetsmiljösamordnare finns som stöd för detta arbete. I dina uppgifter ingår att lämna en rapport över resultatet av uppföljningen till fakultetens lokala skyddskommitté.

I ditt ansvar ingår även att säkerställa att brister i arbetsmiljöarbetet åtgärdas. Brister som inte omedelbart kan åtgärdas skrivs in i en handlingsplan. Som chef ska du även löpande, dock senast efter sex månader, i samverkan med skyddsombud kontrollera om planerade åtgärder genomförts.

Årlig uppföljning på fakultet

Institutionernas rapporter över årlig uppföljning av SAM utgör underlag för fakultetens lokala skyddskommitté att, ur ett fakultetsperspektiv, bedöma hur arbetsmiljöarbetet fungerar och identifiera behov av åtgärder. Den lokala skyddskommittén ska även kontrollera att beslutade åtgärder genomförs och får önskat resultat. Varje dekan ansvarar för att en rapport över fakultetens arbetsmiljöarbete lämnas till den centrala skyddskommittén

Årlig uppföljning på universitetsgemensam nivå

Med fakulteternas rapporter, som ett av flera underlag, tar den centrala skyddskommittén fram förslag till mål och handlingsplan för universitetets arbetsmiljöarbete. Uppföljning av handlingsplanen sker löpande.

Sidansvarig:

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se