Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppföljning av OSA-enkät

Den handlingsplan ni har skrivit ska följas upp tillsammans med skyddsombudet och de anställda, till exempel i samband med ett avdelningsmöte/motsvarande. Planera in tillfällen då uppföljningen ska göras så att alla vet när det ska ske.

Planerade åtgärder ska kontrolleras, dels om åtgärder har genomförts men även om respektive åtgärd har lett till önskat resultat. Om de planerade åtgärderna inte är genomförda ska du som chef samverka med skyddsombudet om detta och dokumentera orsakerna. Använd mallen som finns i högerspalt.

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida