Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förberedelser och genomförande av OSA-enkät

Här hittar du som chef ytterligare information som stöd i genomförandet av OSA-enkäten med de anställda.

Förberedelser, planering och genomförande av enkäten

Gå igenom enkäten så att du vet vad den innehåller:

OSA-enkät (PDF, ny flik)

OSA-enkät (engelska, PDF, ny flik)

Planera tillsammans med skyddsombudet och arbetsmiljösamordnare/närmaste personalsamordnare. Utse eventuellt en arbetsgrupp som kan bistå dig med att hålla ihop arbetet med enkätens genomförande. Planera följande:

  • Tidpunkt för genomförandet.
  • Information till de anställda. 
  • Tänk på att det inte ska gå för lång tid mellan ifyllandet av enkäten och återrapporteringen. 

Förbered utskick och följebrev till enkäten. Ta stöd av arbetsmiljösamordnare/närmaste personalsamordnare.

Enkäten administreras via systemet SUNET Survey som Lunds universitet har upphandlat. Se inloggning nedan.

Instruktion för administration av OSA-enkäten (PDF, ny flik).

Logga in i SUNET Survey 

Förberedelser tillsammans med de anställda

  • Gå igenom och definiera förekommande begrepp i enkäten (exempelvis ”verksamhet”, ”chef”, ”personalmöten”) tillsammans med de anställda, så att alla använder samma definitioner.
  • Förklara för de anställda att enkäten fylls i anonymt och att resultatet inte kommer att presenteras om antalet respondenter är färre än 5 personer. 
  • Förklara syftet med OSA-enkäten. Uppmuntra de anställda att lämna konkreta förslag på åtgärder till hur arbetsmiljön skulle kunna förbättras.
  • Gå igenom den bakomliggande lagstiftningen AFS 2015:4, till exempel genom att visa en introducerande film (ny flik).
  • Beskriv hur OSA hänger ihop med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ingår i alla steg av SAM (undersökning, riskbedömning, åtgärder/handlingsplan, uppföljning). OSA-enkäten tillhör steg Undersökning i SAM.