Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förberedelser och genomförande av OSA-enkät

Här hittar du som chef ytterligare information som stöd i genomförandet av OSA-enkäten med de anställda.

Förberedelser, planering och genomförande av enkäten

Gå igenom enkäten så att du vet vad den innehåller.

Planera tillsammans med skyddsombudet och arbetsmiljösamordnare/närmaste personalsamordnare. Utse eventuellt en arbetsgrupp som kan bistå dig med att hålla ihop arbetet med enkätens genomförande. Planera följande:

  • Tidpunkt för genomförandet.
  • Information till de anställda. 
  • Tänk på att det inte ska gå för lång tid mellan ifyllandet av enkäten och återrapporteringen. 

Förbered utskick och följebrev till enkäten. Ta stöd av arbetsmiljösamordnare/närmaste personalsamordnare.

Enkäten administreras via systemet SUNET Survey som Lunds universitet har upphandlat. Se inloggning i högerspalten.

Förberedelser tillsammans med de anställda

  • Gå igenom och definiera förekommande begrepp i enkäten (exempelvis ”verksamhet”, ”chef”, ”personalmöten”) tillsammans med de anställda, så att alla använder samma definitioner.
  • Förklara för de anställda att enkäten fylls i anonymt och att resultatet inte kommer att presenteras om antalet respondenter är färre än 5 personer. 
  • Förklara syftet med OSA-enkäten. Uppmuntra de anställda att lämna konkreta förslag på åtgärder till hur arbetsmiljön skulle kunna förbättras.
  • Gå igenom den bakomliggande lagstiftningen AFS 2015:4, till exempel genom att visa en introducerande film (öppnas i ny flik)
  • Beskriv hur OSA hänger ihop med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ingår i alla steg av SAM (undersökning, riskbedömning, åtgärder/handlingsplan, uppföljning). OSA-enkäten tillhör steg Undersökning i SAM.

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida

Relaterad information

På sidan HR-blanketter och mallar finns följande dokument, under rubriken Arbetsmiljö: 


Sunet Survey - skapa enkät