Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbeta med enkätresultatet

Arbete med resultat - chef och skyddsombud

 • Gå igenom resultatet tillsammans med skyddsombudet, eller om du har en utsedd arbetsgrupp att samarbeta med. Ta gärna hjälp av dokumentet Instruktioner för resultatrapportering till OSA-enkät Sunet Survey (finns i högerspalten). 
 • Arbetsmiljösamordnare, närmaste personalsamordnare och Företagshälsovården finns också att tillgå för stöd och råd. 
 • För att säkerställa anonymiteten kan ni inte presentera resultatet om respondenterna är färre än fem personer. Resultatet får då beskrivas på en generell nivå. 
 • Välj ut de delar av enkätresultatet som ni särskilt vill fokusera på, till exempel delar som är särskilt viktiga att förbättra eller sådant som fungerar bra och behöver befästas. 
 • Planera hur återrapporteringen ska genomföras, till exempel vid ett avdelningsmöte/motsvarande. Planera in gott om tid för mötet. Fundera på om samtal ska genomföras med hela gruppen av anställda, eller i mindre grupper.
 • Förbered en presentation av resultatet och det efterföljande samtal som ska föras om resultatet. Använd Power Point-mallen chefsstöd (finns i högerspalten) om du vill.
 • Resultatet ska diarieföras. 

Arbete med resultat - chef och de anställda

 • Gå igenom resultatet tillsammans med de anställda.
 • Följ alla stegen i SAM, reflektera tillsammans över vilket steg ni befinner er i nu.
 • Samtala alla tillsammans, eller i mindre grupper.
 • Om ni inte redan har gjort det, så välj ut delar ur enkätresultatet som ni vill prata om och förbättra. 
 • Ta fram förslag på åtgärder och dokumentera dessa i en handlingsplan. Avfärda inget i ett första skede. När ni skrivit ner era åtgärdsförslag ska ni värdera, diskutera och prioritera förslagen. Använd den mall för risk- och konsekvensbedömning som finns i högerspalten. 

Tänk på att:

 • Lyssna på vad som sägs när du presenterar resultaten. Du ska inte lösa problemen på plats här och nu, utan se till att alla kommer till tals. Syftet är att lyfta frågeställningar och samtala för att tillsammans komma fram till vad som behöver göras för att behålla eller åstadkomma en bra arbetsmiljö. 
 • Det är möjligt att det kommer upp saker i samtalet med gruppen, som skaver för en eller flera deltagare. Ha i åtanke att uppmuntra anställda att ta kontakt med dig efteråt om saker som av någon anledning inte diskuteras under gruppens möte. 
 • Individärenden ska inte diskuteras i detta forum. 
 • Kom ihåg att du alltid kan vända dig till din arbetsmiljösamordnare eller närmaste personalsamordnare för stöd i samband med presentationen. 
 • Vad känns viktigast? Vad ska ni börja med? Planera hellre in få aktiviteter som ni verkligen genomför än att ta fram ett stort antal aktiviteter som inte blir av. Arbeta med sådant som är realistiskt att förändra.
 • Handlingsplanen bör innehålla åtgärder, riskvärdering, tidpunkt för genomförande, vem som ansvarar för åtgärdens genomförande och när uppföljning ska ske. Mall för handlingsplan finns i högerspalten.

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida

Relaterad information