Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mikrobiologiska risker och GMM

Här får du som chef mer information om hantering och risker som är förknippade med genmodifierade organismer/mikroorganismer samt mikrobiologiska ämnen.

Biologiska agens

Biologiska agens är påverkande faktorer som till exempel bakterier, virus, prioner, parasiter, svampar och cellkulturer. Arbete med dessa agens innebär att man kan utsättas för mikrobiologiska arbetsmiljörisker.

Mikroorganismer som orsakar infektionssjukdom hos människa klassificeras, utifrån ökande farlighetsgrad, i riskklass 2-4. De som inte orsakar infektionssjukdom klassificeras i riskklass 1. De kan ändå orsaka ohälsa på grund av överkänslighet eller toxinpåverkan.

Förteckning över smittämnen i riskklasserna 2, 3 och 4 finns i föreskriften Smittrisker (AFS 2018:4).

Mikroorganismer i riskklass 2-4 måste alltid riskbedömas. Mikroorganismer i riskklass 1 kan behöva riskbedömas. De är upp till användaren att utvärdera om en mikroorganism i riskklass 1 behöver en grundligare skriftlig riskbedömning.

LU har en riskbedömningsblankett för mikroorganismer, benämnd BARA (Biological Agents Risk Assessment). Denna blankett är lämplig att använda för att riskbedöma hantering av mikroorganismer (inklusive cellkulturer) samt hantering av annat biologiskt material såsom blod. Notera att det finns en del B2 som används vid riskbedömning i anslutning till djurexperiment.

Riskbedömningsblankett BARA, för arbete med mikrobiologiska agens som inte är genmodifierade (Word 216 kB, ny flik)

Tillstånd och anmälan för biologiska agens

För att få arbeta med biologiska agens i riskklass 2 eller högre krävs anmälan till eller tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Länk till Arbetsmiljöverket – Tillstånd och anmälan för användning av mikroorganismer

  • Riskklass 1 - Varken anmälan eller tillståndsansökan krävs.
  • Riskklass 2 - För användning av högst 500 liter kulturvolym görs anmälan till Arbetsmiljöverket senast 30 dagar innan arbetet påbörjas. För mer än 500 liter kulturvolym krävs tillstånd.
  • Riskklass 3 - Tillstånd krävs.
  • Riskklass 4 - Tillstånd krävs.

Vid väsentliga förändringar som kan påverka riskerna ska en anmälan göras till Arbetsmiljöverket senast en månad efter det att förändringen genomförts för smittämnen i riskklass 2. För smittämnen som kräver tillstånd ska anmälan om väsentliga förändringar göras innan förändringen genomförs.

Anmälan eller ansökan skickas till Lunds universitets arbetsmiljöingenjör (se kontaktinformation i högerspalten) för genomläsning, diarieföring och kontakt med Arbetsmiljöverket.

Kontakt

Anikó Wendler
Bio- och kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 71 05
aniko [dot] wendler [at] bygg [dot] lu [dot] se

Johan Ohlin
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 70 26
johan [dot] ohlin [at] fhv [dot] lu [dot] se