Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Trakasserier och sexuella trakasserier

Innehåll på sidan:


Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. För att omfattas av diskrimineringslagen måste det kränkande agerandet ha samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Trakasserier kan till exempel vara att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar, med koppling till diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Förutom ovälkomna kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

Läs mer om diskriminering på diskrimineringsombudsmannens webbplats

Skyldighet att utreda vad som hänt och att åtgärda

När du som chef i din roll som arbetsgivare eller som verksamhetsansvarig får veta att en anställd eller student känner sig trakasserad ska du utan dröjsmål se till att ta reda på vad som hänt. Du kan ta reda på det själv eller med stöd av någon med kompetens inom området, beroende på hur allvarlig eller komplex händelsen är. Du måste påbörja arbetet genast.

Syftet med att ta reda på vad som hänt (här även kallat utreda) är att få tillräckligt med information och kunskap om situationen, så att du som chef kan sätta in åtgärder för att sätta stopp och förhindra att det händer igen. Du måste också avgöra om det rör sig om trakasserier eller sexuella trakasserier, eller inte.

Ta alltid hjälp av dina stödfunktioner (till exempel närmaste personalsamordnare), det är en sällanuppgift och du förväntas inte kunna alla stegen i arbetet utantill.

Är det en student som pekas ut som misstänkt, ska du ta reda på vad som hänt och vad utbildningen/institutionen/motsvarande kan åtgärda. Behöver ärendet tas vidare ska det anmälas till universitetets disciplinnämnd för vidare beredning. 

Läs mer om universitetets disciplinnämnd, på Medarbetarwebben

Hantering av misstänkta trakasserier/sexuella trakasserier

Här är ett stöd för dig som chef när du ska hantera misstänkta trakasserier/sexuella trakasserier:

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida