Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förebygga kränkande särbehandling

Du som är chef ska arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling. Här kan du läsa mer om hur du kan arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling och om lämpliga åtgärder.

Lunds universitets arbetsmiljöpolicy tydliggör att kränkande särbehandling inte accepteras inom verksamheten. Alla chefer vid Lunds universitet ska arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling. För att kunna förebygga kränkande särbehandling krävs vetskap om den specifika sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det innebär att du som chef ska ha kunskaper för att tidigt upptäcka och hantera samarbetsproblem och andra källor till kränkande särbehandling. Du ska kunna identifiera tecken som indikerar att kränkande särbehandling förekommer, och du behöver kompetens att bedöma vilka åtgärder som är lämpliga att vidta.

bild1 förebygga kränkande särbehandling
Klicka på bilden för att se den i PDF-format (öppnas i ny flik). Bilden innehåller länkar till de olika stegen i processen. 

 

Ett sätt att upptäcka arbetsmiljörelaterade problem är att regelbundet undersöka och ta tempen på verksamheten, arbetsmiljön och arbetsklimatet. Detta kan exempelvis göras genom en psykosocial skyddsrond. Finns det signaler på en ohälsosam organisatorisk eller social arbetsmiljö är det viktigt att du som chef tar tag i det direkt och att du tar hjälp av din närmaste personalfunktion för att diskutera lämpliga åtgärder.

Läs mer om hur du kan göra en psykosocial skyddsrond

Förebyggande åtgärder

Tänkbara åtgärder kan vara att:

  • följa upp och justera rutiner, tydliggöra roller och ansvar
  • säkerställa en god introduktion av nya medarbetare, vilket skapar möjlighet att på ett bra sätt finna sig tillrätta i arbetsgruppen
  • förbättra kontaktytorna inom institutionen/avdelningen, exempelvis med hjälp av regelbundna avdelningsmöten och samtal med dina anställda
  • undersöka arbetssituationen för alla anställda, i första hand genom individuella samtal
  • genomföra regelbundna undersökningar av arbetsklimatet och hur ni förhåller er till varandra följt av rekommenderade åtgärder
  • diskutera definitionen av kränkande särbehandling tillsammans i arbetsgruppen och informera om rutinerna för hur kränkande särbehandling ska hanteras
  • se till att du som chef, och i förekommande fall andra underställda chefer i din verksamhet, har utbildning i kommunikation och bemötande, konflikthantering och andra arbetsmiljörelaterade frågor. Vid behov av utbildning kontakta din närmaste personalfunktion.

 

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida