Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Disciplinära följder av kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling kan även leda till arbetsrättsliga konsekvenser för den som utfört kränkningarna. Här kan du som chef läsa mer om vilka följder som kan bli aktuella.

Har kränkande särbehandling konstaterats kan det, förutom olika åtgärder som nämnts under webbsidan Åtgärda kränkande särbehandling, leda till arbetsrättsliga konsekvenser för den anställde som utfört kränkningarna.

Läs mer om att åtgärda kränkande särbehandling

 

bild4 disciplinära åtgärder kränkande särbehandling
Klicka på bilden för att se den i PDF-format. Bilden innehåller länkar till de olika stegen i processen. (PDF, 75kB, öppnas i ny flik).

 

Arbetsmiljöpolicyn tydliggör att kränkande särbehandling inte får förekomma inom Lunds universitet. Arbetsrättsliga åtgärder kan komma att vidtas i form av varning, löneavdrag, åtalsanmälan, avstängning, uppsägning av personliga skäl eller avsked som beslutas av Personalansvarsnämnden (PAN). För professorer är det Statens ansvarsnämnd (SAN) som beslutar om disciplinära påföljder och avsked, utom vid uppsägning av personliga skäl, som PAN kan besluta om.

Notera att avsked eller uppsägning av personliga skäl av en anställd är extrema åtgärder som är aktuella om händelser upprepats trots tillrättavisning, varning eller andra åtgärder.

Anmälan till PAN/SAN

Rådgör med din närmaste personalfunktion för att utreda om ärendet ska överlämnas till rektor som har att bedöma om Lunds universitets personalansvarsnämnd (PAN) respektive Statens ansvarsnämnd (SAN) ska kopplas in.

Sektionen HR ger stöd till fakultetens personalfunktion inför eventuell anmälan till PAN/SAN.

Läs mer om Personalansvarsnämnden (PAN)

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida