Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hantera kränkande särbehandling

Hantering av kränkande särbehandling vid Lunds universitet finns beskriven i en process. Här kan du som chef läsa mer om såväl det förebyggande arbetet som de konsekvenser och åtgärder som kan bli aktuella när kränkande särbehandling har konstaterats.


Processen presenteras genom en bild. Bilden beskriver de fyra olika stegen i processen, vad som ska göras, när aktivitet ska ske och vem som ska agera. Olika checklistor och stödmaterial finns under respektive del i processen.

Enkel processbild kränkande särbehandling webb
Klicka på bilden för att se den i PDF-format (öppnas i ny flik). Bilden innehåller länkar till de olika stegen i processen.

 

 

Förebygga kränkande särbehandling

Du som är chef ska arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling. Det ställer krav på att du bland annat ska kunna upptäcka möjliga källor till kränkande särbehandling.

Läs mer om att förebygga kränkande särbehandling

Utreda kränkande särbehandling

Du som är chef är skyldig att starta en utredning om kränkande särbehandling om någon av dina anställda upplever sig vara utsatta.

Läs mer om att utreda kränkande särbehandling

Åtgärda kränkande särbehandling

Det är viktigt att agera så snart som möjligt när kränkande särbehandling har konstaterats.

Läs mer om att åtgärda kränkande särbehandling

Disciplinära följder av kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling kan även leda till arbetsrättsliga konsekvenser för den som utfört kränkningarna.

Läs mer om disciplinära följder av kränkande särbehandling

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida