Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Definition av kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling (AFS 2015:4) är ett samlingsbegrepp för olika oacceptabelt beteende. Här kan du som chef, i din roll som arbetsgivare, läsa mer om vad kränkande särbehandling innebär och exempel på vad som kan vara kränkande särbehandling.

Lunds universitet ska präglas av en god arbetsmiljö, såväl fysiskt som organisatoriskt och socialt. Ingen form av kränkande särbehandling accepteras.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som bedrivs vid universitetet ingår att förebygga och utreda kränkande särbehandling.

Definition

Med kränkande särbehandling avses handlingar som riktas mot en eller flera anställda på ett kränkande sätt som kan leda till ohälsa hos de som drabbas eller till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 behandlar arbetsgivarens ansvar för hantering av kränkande särbehandling. Alla arbetsgivare omfattas av reglerna i föreskriften.

Du som chef vid Lunds universitet och i din roll som arbetsgivare är, precis som i allt annat arbetsmiljöarbete, ansvarig för att lagar och föreskrifter följs. Lunds universitets Arbetsmiljöpolicy tydliggör att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten.

Kränkande särbehandling kan leda till att den utsattes arbete påverkas negativt och kan även leda till allvarlig psykisk ohälsa.

Läs mer om föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö 2015:4 på Arbetsmiljöverkets webbplats

Läs Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet (PDF 77 kB, ny flik)

Enligt arbetsmiljöverket kan kränkande särbehandling till exempel vara:

  • att inte hälsa på någon
  • att kalla någon för öknamn
  • att frysa ut någon
  • att exkludera någon från möten
  • att anklaga någon orättvist
  • att hänga ut någon personligen
  • att kalla någon för kränkande saker inför andra.

Studenter

Den föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som definierar kränkande särbehandling, gäller bara för anställda. Organisatoriska och sociala faktorer är självklart även viktiga för studenter, men arbetet utgår då från arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljölagen tydliggör att Lunds universitet både som arbetsgivare och utbildningsanordnare ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. 

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Hittar du inte det du söker på webbsidan?

Ta del av den mest efterfrågade universitetsövergripande HR-informationen eller ställ en fråga till sektionen HR.