Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Definition av kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera typer av oacceptabelt beteende. Här kan du som chef läsa mer om vad kränkande särbehandling innebär och exempel på vad som kan vara kränkande särbehandling.

Lunds universitet ska präglas av en god arbetsmiljö, såväl fysiskt som organisatoriskt och socialt. Ingen form av kränkande särbehandling accepteras. I det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som bedrivs vid universitetet ingår att förebygga och utreda kränkande särbehandling.

Definition

Med kränkande särbehandling avses handlingar som riktas mot en eller flera anställda på ett kränkande sätt som kan leda till ohälsa hos de som drabbas eller till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 behandlar arbetsgivarens ansvar för hantering av kränkande särbehandling. Alla arbetsgivare omfattas av reglerna i föreskriften. Du som chef vid Lunds universitet representerar arbetsgivaren och är, precis som i allt annat arbetsmiljöarbete, ansvarig för att lagar och föreskrifter följs. Lunds universitets Arbetsmiljöpolicy tydliggör att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten.

Kränkande särbehandling kan leda till att personens arbete påverkas negativt och kan även leda till allvarlig psykisk ohälsa.

Läs mer om föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö 2015:4 på Arbetsmiljöverkets webbplats (Nytt fönster)

Läs Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet (PDF 77 kB, nytt fönster)

Exempel på kränkande särbehandling

  • att inte hälsa på någon
  • att kalla någon för öknamn
  • att frysa ut någon
  • att exkludera någon från möten
  • att anklaga någon orättvist
  • att hänga ut någon personligen
  • att kalla någon för kränkande saker inför andra

Studenter

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö är inte avsedda för de förhållanden som gäller studenter. Detta betyder inte att organisatoriska och sociala faktorer är mindre viktiga för studenterna. Arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete omfattar även studenternas arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen tydliggör att Lunds universitet som arbetsgivare och utbildningsanordnare ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. 

Sidansvarig:

Kontakt

Kontakta närmaste personalfunktion på din fakultet/motsvarande.

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se