Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hantera trakasserier och sexuella trakasserier

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. För att omfattas av diskrimineringslagen måste det kränkande agerandet ha samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

Trakasserier kan till exempel vara att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar, med koppling till diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

Läs mer på diskrimineringsombudsmannens webbplats

Skyldighet att utreda vad som hänt och att åtgärda

När du som chef får veta att en anställd eller student känner sig trakasserad ska du utan dröjsmål se till att ta reda på vad som hänt genom. Du bör ta hjälp av stödfunktioner i din verksamhet. Är det en anställd som misstänks ska du genast inleda en utredning. Du ska kanske inte göra utredningen själv, men du ansvarar för att den görs och att den startar skyndsamt. Syftet med att utreda är att få tillräckligt med information och kunskap om situationen, så att utredaren kan bedöma om det rör sig om trakasserier eller sexuella trakasserier, eller om händelserna beror på något annat som behöver åtgärdas. Om trakasserier föreligger, ska du som chef (och eventuell särskild utredare) tillsammans med stödfunktionen bedöma vilka åtgärder som måste sättas in för att få trakasserierna att upphöra.

Är det en student som pekas ut som misstänkt, ska ärendet anmälas till universitetets disciplinnämnd.

Här är ett stöd för dig som chef när du ska hantera misstänkta trakasserier/sexuella trakasserier:

Hantering och utredning av trakasserier och sexuella trakasserier (PDF 155 kB, nytt fönster)

Handling and investigating cases of harassment and sexual harassment (PDF 164 kB, new window)

 

Sidansvarig:

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se