Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Diskriminering

Här hittar du som chef information och stöd för att arbeta förebyggande mot diskriminering samt för att hantera uppkomna trakasserier och sexuella trakasserier.

Diskrimineringslagen (2008:567) finns för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringslagen gäller för arbetsgivare och för utbildningsanordnare, det vill säga för universitetet i förhållande till såväl dess medarbetare som dess studenter.

Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering

Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder i fyra steg mot diskriminering. Aktiva åtgärder innebär ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Läs mer om systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering

Hantera trakasserier och sexuella trakasserier

En arbetsgivare eller utbildningsanordnare som får veta att någon känner sig trakasserad ska utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier. Ett aktivt och snabbt agerande från arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren ger en signal om att trakasserier inte accepteras och att den som utsätts får stöd från arbetsgivaren/utbildningsanordnaren.

Läs mer om att hantera trakasserier och sexuella trakasserier

Sidansvarig:

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se