Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Rehabiliteringsprocessen

Du som chef ansvarar för att rehabilitering genomförs när någon av dina anställda blir sjuk. Här hittar du stöd som beskriver de olika stegen i rehabiliteringsprocessen, vad som ska göras, när aktivitet ska ske och vem som ska agera.

Målsättningen med Lunds universitets arbetsmiljöarbete är att skapa en miljö som upplevs utvecklande och stimulerande samt att förebygga att våra anställda utsätts för risker för arbetsrelaterad ohälsa och olycksfall i arbetet. Denna målsättning har stöd i aktuell lagstiftning genom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Även området rehabilitering har sin grund i denna lagstiftning.

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social och arbetslivsinriktad art för att få tillbaka funktionsförmåga och för ett gott liv. Arbetslivsinriktad rehabilitering är åtgärder som görs för att underlätta återgång till arbetslivet efter sjukfrånvaro.

Så här gör vi vid Lunds universitet

Lunds universitet har som arbetsgivare ett ansvar för att rehabiliteringsarbetet bedrivs på ett organiserat och effektivt sätt. Att ha systematiska och väl kända rutiner inom rehabilitering är en viktig beståndsdel för en hälsofrämjande arbetsplats. Universitetets rehabiliteringsprocess underlättar rehabiliteringsarbetet för dig som chef med personalansvar. Processen ger dig stöd att säkerställa att dina anställda ges förutsättningar att återgå i arbete så snart som möjligt.

Rehabiliteringsprocessen beskriver vad som ska göras, när aktivitet ska ske och vem som ska agera. Stödmaterial finns under respektive del i processen.

Rehabiliteringsprocessen vid Lunds universitet

Klicka på bilden för att se den i PDF-format. Bilden innehåller länkar till de olika stegen i rehabiliteringsprocessen. (PDF 159 kB, öppnas i ny flik)

Roller

För att ytterligare tydliggöra rehabiliteringsprocessen har en översikt över vem som gör vad skapats.

Läs vem som gör vad i rehabiliteringsprocessen (PDF 233 kB, ny flik)

Dokumentation

I rehabiliteringsärenden är det viktigt att alla uppgifter av betydelse dokumenteras, exempelvis samtal med den anställde, beslut eller överenskommelser som görs. Syftet med dokumentationen är att kunna följa upp rehabiliteringsåtgärder, bedömningar, beslut etc. Om en anställd byter chef eller arbetsplats inom universitetet ska ansvarig chef överlämna information och dokumentation angående sjukskrivningar och eventuella rehabiliteringsåtgärder till den nya chefen.

Sekretesslagen styr över hanteringen av personliga uppgifter. Alla anställda ska kunna lita på att uppgifter i ett rehabiliteringsärende inte sprids till obehöriga. Dokumentation så som arbetsförmågebedömningar, läkarintyg, utredningar etc. ska förvaras i personalakt eller i Adato.

Som chef kan du ansöka om en behörighet till Adato. Adato är ett sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyg där du får signaler om när ett rehabiliteringsärende ska påbörjas. Adato bevakar all inrapporterad sjukfrånvaro för alla anställda och skickar aviseringar enligt Lund universitets rehabiliteringsprocess. Dokumentation av rehabiliteringsärendet ska lämpligen ske i Adato.

Behörighetsansökan Adato

Logga in i Adato

Tystnadsplikt

All information rörande sjukfrånvaro omfattas av tystnadsplikt. Du som chef måste därför alltid komma överens med den anställde om vilken information som får spridas vidare.

I Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 är tystnadsplikten reglerad:

Enligt offentlighets- och sekretesslagen kan tystnadsplikt gälla för anställdas hälsotillstånd och för uppgifter om anställdas personliga förhållanden som rör ärende om rehabilitering om den anställde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Alla som i sitt arbete har information om en anställds hälsotillstånd eller personliga förhållanden omfattas av denna tystnadsplikt. (Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400, kapitel 21 § 1 samt kapitel 39 §§ 1-2)

Sidansvarig:

kontakt

Ta i första hand hjälp av din närmaste HR-funktion. Företagshälsovården finns också tillgänglig för råd och stöd.

Företagshälsovården
Tel: +46 46 222 32 80
Företagshälsovårdens webbplats

 

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se