Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rehabiliteringssamtal

Du som chef ska boka in ett rehabiliteringssamtal med den anställde. Syftet med rehabiliteringssamtalet är att inleda planeringen för återgång i arbete och att klargöra eventuella behov av anpassning eller rehabilitering.

Rehabiliteringssamtalet ska enligt Lunds universitets rehabiliteringsprocess genomföras:

  • då den anställde har varit sjuk 6 gånger på 12 månader (upprepad korttidsfrånvaro)
  • då denanställdes sjukskrivning beräknas bli mer än 30 dagar
  • då den anställde begär det
  • vid upprepade tidiga signaler om ohälsa

Du kan givetvis kalla till ett samtal utan att dessa punkter är uppfyllda.

Inför samtalet

Inför samtalet kan du skicka hem information till den anställde om rehabilitering i form av en rehabiliteringsbroschyr.

Informera den anställde om rätten att få ha med sig en facklig företrädare eller någon annan stödperson genom hela rehabiliteringsprocessen. Om den anställde frånsäger sig det fackliga stödet ska detta dokumenteras av dig som chef.

Inför samtalet ska du ta del av läkarintyg som ger viktig information i valet av anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. Om läkarutlåtandet är oklart eller otydligt gällande på vilket sätt arbetsförmågan är nedsatt, kan du alltid kontakta läkaren efter samtycke från den anställde.

Chefsstöd inför rehabiliteringssamtalet (PDF 86 kB, ny flik)

Rehabiliteringssamtalet ska resultera i en rehabiliteringsplan. Fyll i planen under samtalet.

Företagshälsovården

Företagshälsovården finns också tillgänglig för råd och stöd.

Företagshälsovården
+46 46 222 32 80
Företagshälsovården