Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Exempel på anpassningsåtgärder

Valet av arbetsanpassningsåtgärder ska noga dokumenteras av dig som chef, i rehabiliteringsplanen.

Det är viktigt att den anställde får möjlighet att lämna förslag till olika anpassningsåtgärder. I de fall då du som chef anser att det saknas möjlighet till anpassning på det sätt som den anställde föreslagit, är det viktigt att du motiverar varför ett förslag till arbetsanpassning inte är möjlig. 

Exempel på anpassningsåtgärder kan vara:

 • anskaffning av tekniska hjälpmedel
 • anskaffning av särskilda arbetsredskap 
 • förändring av den fysiska miljön
 • förändring av arbetsorganisationen
 • anpassad arbetsfördelning
 • anpassning av arbetsuppgifter
 • anpassning av arbetstidsförläggning
 • bedömning av psykologiska och sociala förhållanden
 • tillfällig placering under rehabilitering
 • byte av arbetsställe
 • personella stödinsatser
 • kortare utbildningsinsats.

En viss omorganisation av arbetsplatsen eller omfördelning av arbetsuppgifter kan krävas. Notera dock att arbetsgivaren inte behöver tillskapa nya arbetsuppgifter och inte heller har någon skyldighet att vidta åtgärder som leder till en utökning av verksamheten.

Arbetsgivaren är heller inte skyldig att omplacera andra anställda för att bereda arbete åt en sjukskriven anställd.

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Hittar du inte det du söker på webbsidan?

Ta del av den mest efterfrågade universitetsövergripande HR-informationen eller ställ en fråga till sektionen HR.