Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Åtgärder

Anpassningsåtgärder

Det är viktigt att din anställde får möjlighet att lämna förslag till olika anpassningsåtgärder. I de fall då du som chef anser att det saknas möjlighet till anpassning på det sätt som din anställde föreslagit, är det viktigt att du motiverar varför ett förslag till arbetsanpassning inte är möjlig. Valet av arbetsanpassningsåtgärder ska noga dokumenteras av dig i rehabiliteringsplanen/plan för återgång till arbetet.

Exempel på anpassningsåtgärder kan vara:

 • anskaffning av tekniska hjälpmedel
 • anskaffning av särskilda arbetsredskap
 • förändring av den fysiska miljön
 • förändring av arbetsorganisationen
 • anpassad arbetsfördelning
 • anpassning av arbetsuppgifter
 • anpassning av arbetstidsförläggning
 • bedömning av psykologiska och sociala förhållanden
 • byte av arbetsplats
 • personella stödinsatser
 • utbildning

En viss omorganisation av arbetsplatsen eller omfördelning av arbetsuppgifter kan krävas. Arbetsgivaren behöver dock inte tillskapa nya arbetsuppgifter och har ingen skyldighet att vidta åtgärder som leder till en utökning av verksamheten. Arbetsgivaren är heller inte skyldig att omplacera andra anställda för att bereda arbete åt en sjuk anställd.

Rehabiliteringsåtgärder

Arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder kan vara:

Arbetshjälpmedel

Försäkringskassan kan lämna bidrag till arbetshjälpmedel som din anställde kan behöva för att kunna arbeta igen. Bidrag lämnas inte till sådant som anses som normal utrustning på arbetsplatsen.

Läs mer om arbetshjälpmedel på Försäkringskassans webbplats

Arbetsträning

Efter en längre sjukfrånvaro kan arbetsträning vara ett lämpligt sätt att starta återgången i arbetet, i huvudsak med ordinarie arbetsuppgifter. Arbetsträning får pågå i max 3 månader. Efter avslutad arbetsträning kan din anställde fortsätta sin återgång i arbete i deltidssjukskrivning när inte full arbetsförmåga har uppnåtts under tiden för arbetsträning. Arbetsuppgifterna under tiden för arbetsträningen ska vara av sådant slag att de kan utföras utan krav på prestation. Ansvaret för de arbetsuppgifterna ska ligga på någon annan. Arbetsträning som aktivitet måste alltid godkännas av Försäkringskassan innan den får genomföras. Under tiden för arbetsträning erhåller din anställde rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan.

Arbetsförmågebedömning

Arbetsförmågebedömning är en utredningsåtgärd där du som chef tar hjälp av en extern konsult. Syftet är att ge dig en bild av din anställdes arbetsförmåga och/eller vilken typ av anpassning din anställde behöver för att kunna utföra sina ordinarie arbetsuppgifter. Åtgärden kan även användas då du har skäl att tro att den anställde inte kan återgå till ordinarie arbete och du behöver ett underlag inför omplacering till annat arbete inom Lunds universitet.

Prata med din närmaste personalfunktion som ger dig råd och stöd hur en arbetsförmågebedömning kan gå till.

Arbetsprövning

Arbetsprövning är precis som arbetsförmågebedömning en utredningsåtgärd, där du som chef med stöd av närmaste personalfunktion på arbetsplatsen utreder din anställdes arbetsförmåga. Syftet är att ge dig som chef information om vilken arbetsförmåga din anställde har eller kan uppnå genom arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet är också att komma fram till vilka anpassningsåtgärder som kan vara lämpliga.

Prata med din närmaste personalfunktion som ger dig råd och stöd gällande arbetsprövning.

Sidansvarig:

kontakt

Ta hjälp av din närmaste personalfunktion eller Företagshälsovården för råd och stöd.

Företagshälsovården
Tel: +46 46 222 32 80
Företagshälsovårdens webbplats

 

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se