Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Planera rehabilitering

Du som chef ansvarar för att planera rehabiliteringen tillsammans med den anställde. De verktyg du som chef kan använda är rehabiliteringssamtalet och rehabiliteringsmötet som båda ska resultera i en rehabiliteringsplan.

Rehabilitering planeras när den anställde har nedsatt arbetsförmåga, med målet att genom olika åtgärder ge hela eller delar av arbetsförmågan tillbaka.

Som chef har du ett ansvar för att en anställd som skadar sig eller blir sjuk får del av de arbetsrelaterade rehabiliterings- och anpassningsåtgärder som behövs för att kunna återgå till arbetet. Planeringen av rehabiliteringen kan starta efter upprepade tidiga signaler om ohälsa och du som chef kan snabbt sätta in åtgärder för att främja den anställdes hälsa. En anställd måste inte vara sjukskriven för att rehabiliteringen ska genomföras.

Läs mer om tidiga signaler om ohälsa

Den anställdes delaktighet är avgörande för en lyckad rehabilitering. Den anställdes roll är att aktivt medverka vid utredning och de planerade åtgärderna samt lämna de uppgifter som behövs.

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida

Företagshälsovården

Företagshälsovården finns också tillgänglig för råd och stöd.

Företagshälsovården
+46 46 222 32 80
Företagshälsovården