Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tidiga signaler om ohälsa

Du som chef ska uppmärksamma och reagera på tidiga signaler på ohälsa hos dina anställda. Här hittar du exempel på signaler och stöd i vad du som chef ska göra.

Lunds universitets rehabiliteringsprocess startar redan när tidiga signaler om ohälsa uppkommer. Det är viktigt att du som chef agerar så tidigt som möjligt, det vill säga när du märker någon slags beteendeförändring och då sätter in lämpliga stödåtgärder. Allt för att undvika att dina anställda hamnar i långa rehabiliteringsprocesser.

Exempel på tidiga signaler kan vara att en anställd:

 • har svårigheter att passa tider
 • drar sig undan, blir tyst och inåtvänd
 • presterar sämre
 • uppvisar irritation, aggressivitet, oro, rastlöshet
 • arbetar överambitiöst, negligerar värk
 • har ett förändrat mönster i korttidsfrånvaron, exempelvis ofta borta fredag-måndag
 • har upprepad korttidsfrånvaro
 • tänjer på flextiden eller har ett högt flexsaldo

Det finns en mängd olika känslomässiga symptom som kan utgöra tidiga varningssignaler:

 • Oro och ängslan
 • Overklighetskänslor
 • Koncentrationssvårigheter
 • Glömska
 • Osäkerhet

Och det finns fysiska inslag som kan vara tecken på ohälsa:

 • Hjärtklappning
 • Yrsel
 • Spända muskler
 • Matsmältningsproblem
 • Trötthet

Det här ska du som chef göra

Det är du som närmaste chef som har ansvar för att vara uppmärksam i vardagen vilket innebär att du ska ha en fortlöpande kontakt och dialog med dina anställda. Tecken på att en anställd inte fungerar eller mår bra, enligt de exempel som nämns ovan, kan upptäckas om du som chef tar dig tid att lyssna och aktivt söka information. Alla har upp- och nedgångar i livet och det behöver inte betyda något. Om signalerna däremot återupprepas och pågår en längre tid kan det ses som tidiga signaler på att något inte står rätt till. Dokumentera vad du upptäcker för att se förändringar över tid.

Även dina anställda har ett ansvar att signalera till dig som chef. Uppmuntra dina anställda att ta kontakt med dig om de känner sig stressade eller fysiskt belastade.

Enligt Lunds universitets rehabiliteringsprocess har vi följande rutiner vid tidiga signaler om ohälsa:

När en anställd

 • visar tecken på ohälsa trots närvaro på arbetsplatsen
 • varit sjuk 3 gånger på 6 månader
 • beräknas vara sjukskriven längre än 14 dagar

rekommenderar vi dig som chef att boka ett omtankesamtal med din anställde.

Läs mer om omtankesamtal (PDF 88 kB, nytt fönster)

Inrapporterad frånvaro

Ta hjälp av Primula där all inrapporterad frånvaro finns. I de fall där frånvarorapportering saknas är kommunikationen mellan dig som chef och din anställde ännu viktigare.

Logga in i SSC Primula

Som chef kan du ansöka om en behörighet till Adato. Adato är ett sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyg där du får signaler om när ett rehabiliteringsärende ska påbörjas. Adato bevakar all inrapporterad sjukfrånvaro för alla anställda och skickar e-post enligt Lund universitets rehabiliteringsprocess. Dokumentation av rehabiliteringsärendet kan lämpligen ske i Adato.

Avstämning flextidsrapporter för teknisk/administrativ personal

Flextidsavtalet ger anställda möjlighet att inom givna tidsramar själv bestämma arbetstidens förläggning. Vid varje kalendermånads slut gör du som chef en avstämning av de anställdas rapporterade arbetstid. Denna genomgång kan ge dig tidiga signaler på ohälsa.

Fysisk aktivitet på recept

Ett konkret verktyg för att förebygga ohälsa skulle kunna vara Fysisk aktivitet på recept (FaR). Metoden innebär att din anställde får ett recept förskrivet på fysisk aktivitet för gruppaktivitet alternativt individuell aktivitet.

Det är medicinsk personal vid Företagshälsovården/hälso- och sjukvården som bedömer behov av FaR och utfärdar recept.

Lunds universitets riktlinjer och rutiner för Fysisk aktivitet på recept (FaR) (PDF 32 kB, nytt fönster)

Sidansvarig:

kontakt

Ta hjälp av din närmaste personalfunktion eller Företagshälsovården för råd och stöd.

Företagshälsovården
Tel: +46 46 222 32 80
Företagshälsovårdens webbplats

 

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se