Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Genomföra rehabilitering

Du som chef följer upp rehabiliteringsplanen och de åtgärder som är planerade tillsammans med den anställde. Här hittar du stöd i vad du ska tänka på.

I rehabiliteringsplanen ska varje aktörs ansvar tydligt anges samt vilka tidsramar som gäller för åtgärderna. Uppföljning av rehabiliteringsåtgärderna sker under hela rehabiliteringstiden och alla insatser ska vara tidsatta.

Det här ska du som chef göra

I genomförandefasen är det viktigt att du som chef är aktiv och följer upp de åtgärder som du och den anställde har kommit överens om och har dokumenterat i en handlingsplan. Det kan hända att andra åtgärder ska följa på de åtgärder ni redan kommit fram till, eller att tidsramarna som ni satt upp behöver justeras.

Mall för handlingsplan finns på sidan Rehabiliteringsmöte

Uppdatera handlingsplanen löpande och revidera när så krävs. Att fördela ansvaret för de åtgärder som ni kommit fram till är en av de framgångsfaktorer som är viktiga för ett effektivt rehabiliteringsarbete.

I de fall den anställde på grund av sin medicinska status inte kan påbörja eller genomföra den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som ni kommit överens om, ska du som chef dokumentera detta. I handlingsplanen anges då när och under vilka förutsättningar rehabiliteringsarbetet kan påbörjas. Datum för uppföljning bör bokas.

Närmaste personalfunktion samt Företagshälsovården ger råd och stöd i val av anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder.

Mål och åtgärder i handlingsplanen ska i första hand vara inriktade på återgång i ordinarie arbete. Om detta inte visar sig möjligt, ta hjälp av din närmaste personalfunktion.

Företagshälsovården

Företagshälsovården finns också tillgänglig för råd och stöd.

Företagshälsovården
+46 46 222 32 80
Företagshälsovården