Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Genomföra rehabilitering

Du som chef följer upp rehabiliteringsplanen och de åtgärder som är planerade tillsammans med din anställde. Här hittar du stöd i vad du ska tänka på och hur dokumentationen ska göras.

Genomförandefasen innebär att följa upp den planering som är gjord och utvärdera insatserna. I rehabiliteringsplanen ska varje aktörs ansvar tydligt anges samt vilka tidsramar som gäller för åtgärderna. Uppföljning sker under hela rehabiliteringstiden och ska vara tidsatta.

Det här ska du som chef göra

I genomförandefasen är det viktigt att du som chef är aktiv och följer upp de åtgärder som du och din anställde har kommit överens om och dokumenterat i en handlingsplan. Kanske är det andra åtgärder som följer på de åtgärder ni redan kommit fram till eller att tidsramarna som ni satt upp behöver justeras.

Uppdatera löpande handlingsplanen och revidera när så krävs. Att fördela ansvaret för de åtgärder som ni kommit fram till är en av de framgångsfaktorer som är viktiga för ett effektivt rehabiliteringsarbete. Genom delaktighet skapas förutsättningar för att rehabiliteringen ska gå enligt planerna.

Ytterligare faktorer för att uppnå ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete är

  • Den anställdes egen vilja och motivation
  • Struktur på rehabiliteringsarbetet
  • Dokumentation av rehabiliteringsåtgärder och -möten
  • Chefens kontakt med den anställde
  • Att chef och kollegor visar att de vill ha den anställde tillbaka
  • Sjukskrivningens upplägg och längd

I de fall din anställde på grund av sin medicinska status inte kan påbörja eller genomföra den arbetslivsinriktad rehabilitering som ni kommit överens om, ska du som chef dokumentera detta. I handlingsplanen anges då när och under vilka förutsättningar rehabiliteringsarbetet kan påbörjas. Datum för uppföljning bör bokas.

Närmaste personalfunktion samt Företagshälsovården ger råd och stöd i val av anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder.

Mål och åtgärder i handlingsplanen ska i första hand vara inriktade på återgång i ordinarie arbete. Om detta inte visar sig möjligt, ta hjälp av din närmaste personalfunktion.

Dokumentation

Alla samtal som rör din anställdes sjukfrånvaro och rehabilitering samt de beslut eller överenskommelser som görs i samband med dessa ska dokumenteras av dig som chef. Syftet med dokumentationen är dels att följa upp beslutade åtgärder men också att det ska finnas en dokumentation om det blir aktuellt med en omplaceringsutredning eller andra arbetsrättsliga åtgärder.

Dokumentation i ärendet förvaras i personalakt eller i Adato.

Adato är vårt sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyg där du som chef kan dokumentera rehabiliteringsärende. Du kan få signaler från systemet om när ett rehabiliteringsärende ska påbörjas. Du kan som chef ansöka om behörighet till Adato.

Tystnadsplikt

All information rörande sjukfrånvaro omfattas av tystnadsplikt. Du som chef måste därför alltid komma överens med din anställde om vilken information som får spridas vidare.

I Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 är tystnadsplikten reglerad. Enligt offentlighets- och sekretesslagen kan tystnadsplikt gälla för anställdas hälsotillstånd och för uppgifter om anställdas personliga förhållanden som rör ärende om rehabilitering om den anställde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Alla som i sitt arbete har information om en anställds hälsotillstånd eller personliga förhållanden omfattas av denna tystnadsplikt. (Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400, kapitel 21 § 1 samt kapitel 39 §§ 1-2).

 

Sidansvarig:

kontakt

Ta hjälp av din närmaste personalfunktion eller Företagshälsovården för råd och stöd.

Företagshälsovården
Tel: +46 46 222 32 80
Företagshälsovårdens webbplats

 

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se