Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Avsluta rehabilitering

Du som chef avslutar rehabiliteringen med den anställde genom att träffas, där du och den anställde går igenom rehabiliteringsärendets dokumentation. Här hittar du stöd i vad du ska göra.

En lyckad rehabilitering avslutas med att den anställde återkommer till sin arbetsplats. Rehabiliteringsarbetet ska då formellt avslutas.

Det här ska du som chef göra

Du som chef ska sammankalla den anställde för ett avslutande möte. Har flera aktörer medverkat i en längre rehabilitering kan det vara lämpligt att de bjuds med till mötet. Vid detta möte går ni gemensamt igenom de åtgärder som vidtagits och dokumenterar hur dessa utfallit.

Om den anställde efter genomförd rehabilitering inte kan återgå till sitt ordinarie arbete med full sysselsättningsgrad behöver du försäkra dig om att rehabiliteringsåtgärderna har uttömts på arbetsplatsen och att dokumentation finns i ärendet. Samla ihop all dokumentation du har i ärendet, om vilka åtgärder och beslut ni har vidtagit och vilka resultat ni kommit fram till.

Du som chef ansvarar för att undersöka möjligheten till omplacering inom den egna institutionen/fakulteten/motsvarande. Stäm av ärendet med din närmaste personalfunktion. Gör en inventering av vilka vakanta arbeten som finns. Erbjudandet ska vara skäligt, rimligt och realiserbart både för verksamheten och den anställde. Ett viktigt underlag kan vara en arbetsförmågebedömning.

Om det inte går att hitta en lösning på institutions- eller fakultetsnivå ska du som chef tillsammans med din närmaste personalfunktion gå igenom samtliga lediga anställningar vid Lunds universitet för en eventuell omplacering. Din personalfunktion på fakultet/motsvarande kan få råd och stöd från sektionen HR i detta arbete.

Kontakt

Ta i första hand hjälp av din närmaste HR-funktion.

Företagshälsovården finns också tillgänglig för råd och stöd.

Företagshälsovården
+46 46 222 32 80
Företagshälsovården