Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöpolicy

Lunds universitets arbetsmiljöpolicy omfattar såväl personal som studenter. Här kan du som chef läsa mer om arbetsmiljöpolicyn.

Läs mer om universitetets arbetsmiljöpolicy

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Du som är chef ska verka för en god arbetsmiljö och arbeta för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Här kan du läsa mer om hur du kan arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete

Anställdas hälsa

Här kan du som chef läsa mer om hur du kan få hjälp av Företagshälsovården, om lagstadgade medicinska kontroller och få stöd i rehabiliteringsfrågor.

Läs mer om anställdas hälsa

Tillbud och arbetsskada

Vid olyckor och händelser som skulle kunnat leda till en olycka ska du som chef anmäla detta. Här hittar du instruktioner om hur du ska anmäla tillbud och arbetsskador.

Läs mer om tillbud och arbetsskada

Kränkande särbehandling och diskriminering

Här hittar du som är chef information och stöd i arbetet för att förebygga och hantera fall av kränkande särbehandling och motverka diskriminering samt hantera trakasserier och sexuella trakasserier.

Läs mer om kränkande särbehandling och diskriminering

Brandskydd

Här kan du som chef läsa mer om hur du kan arbeta systematiskt med brandskyddsfrågor samt om hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Läs mer om brandskydd

Kemikaliesäkerhet

Här får du som chef vägledning och stöd för att kunna hantera kemikalier på ett säkert sätt inom universitetet.

Läs mer om kemikaliesäkerhet

Mikrobiologiska risker och GMM

Här får du som chef mer information om hantering och risker som är förknippade med genmodifierade organismer/mikroorganismer samt mikrobiologiska ämnen.

Läs mer om mikrobiologiska risker om GMM

Strålsäkerhet

Du som är chef på Lunds universitet i verksamhet med joniserande eller icke-joniserande strålning måste säkerställa att lagar och föreskrifter följs för såväl anställda som studenter.

Läs mer om strålsäkerhet

Stöd i arbetsmiljöfrågor

Här hittar du som chef en lista över kontaktpersoner i arbetsmiljöfrågor och information om universitetets upphandlade arbetsmiljötjänster.

Läs mer om stöd i arbetsmiljöfrågor

Sidansvarig:

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se