Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lönesamtal

Som chef ska du erbjuda dina anställda ett lönesamtal före lönerevisionen. Du ska även erbjuda ett uppföljande samtal där du motiverar den nya lönen efter lönerevisionen. Här får du läsa mer om vad du ska tänka på när du håller i ett lönesamtal.

Utvecklingssamtalen ska följas upp genom att erbjuda ett lönesamtal före kommande lönerevision. Som chef värderar du din anställdes kompetens och prestationer och du behöver ge välmotiverade förklaringar till din bedömning. Det är därför en mycket viktig uppgift för dig att göra välgrundade och sakliga värderingar av de anställdas arbetsinsatser och förmåga att åstadkomma resultat. I varje bedömning du gör finns ett subjektivt inslag: ju mer du gör din bedömning på ett systematiskt sätt utifrån de gemensamma lönepåverkande faktorerna desto enklare för den anställde att förstå.

Nedan har du några saker att tänka på när du håller ett lönesamtal.

Innan lönesamtalet

Följ upp vad ni kom överens om vid tidigare samtal. Ta fram konkreta fakta om den anställdes insatser. Ta fram dokumentation från föregående möte med den anställde. Har du varit tydlig med vad den anställde skulle göra för att höja sin lön? Gå även tillbaka till anteckningar från utvecklingssamtalet. Vilka var målen föregående period? Vilka överenskommelser gjordes? Har mål och överenskommelser uppnåtts? Om inte – varför? Vad har fungerat bra? Vad har fungerat mindre bra? Hur påverkar myndighetens övergripande mål den anställde? Vilka individuella mål måste nås för den kommande planeringsperioden? Ge gärna den anställde en lista med aktuella frågeställningar före mötet.

Stäm även av före lönesamtalet att du och den anställde har tillgång till det lönepolitiska programmet, lönepåverkande faktorer och mallar. Använd dig av samma mall som du har för utvecklingssamtal som beskriver den anställdes individuella mål. Finns oklarheter är det bra att ni diskuterar igenom dessa före samtalet. Ta även fram uppgifter om lön, lönespann och vilka krav det ställs på själva befattningen (alltså vad som ställs för krav i själva arbetet inte hur den anställde utför sina arbetsuppgifter). Information om statistik hittar du bland annat i Kuben. Respektive personalfunktion på din fakultet eller förvaltning kan bistå med ytterligare statistik och jämförelser såväl internt som externt.

Under lönesamtalet

Lönesamtalet är inte en löneförhandling. Det är ett möte som förs i dialogform. Lönesamtalet är ingen förhandling, det är du som chef som sätter lön. Den anställde har störst möjlighet att påverka lönen i det dagliga arbetet utifrån arbetsprestation. Syftet för mötet är att diskutera den anställdes arbetsinsats. Du som chef bör ha som målsättning att den anställde ska vara nöjd med lönesamtalet även om denne inte är nöjd med utfallet.

Utan att nämna kronor och ören och specifika lönekrav, är det under lönesamtalet som den anställde har chansen att visa på sin prestation, det vill säga hur denne har utfört sina arbetsuppgifter som är ett resultat av utvecklingssamtalet. Samtalet ligger sedan till grund för kommande lönesättningar. I samtalet är det hela lönen som är intressant inte lönehöjningen. Lönen ska utgå från det lönepolitiska programmet, lönepolitiska faktorerna och lönestatistik. Om den anställde gör ett bra arbete och redan har en bra lön är det inte självklart att det ska vara en hög löneökning. Du som chef värderar arbetsinnehåll och prestation. Ingen arbetstagare är garanterad en viss höjning.

Uppföljning efter lönerevision

Du ska erbjuda ett uppföljande samtal för samtliga anställda efter avslutad lönerevision där du som lönesättande chef förklarar resultatet av den anställdes nya lön. Det är avgörande för att kopplingen mellan arbetsresultat och löneutveckling ska få genomslagskraft. Såväl en god som en mindre god löneutveckling måste kunna förklaras.

Sidansvarig:

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se