Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lönepolicy och lönepåverkande faktorer

Här får du som lönesättande chef veta mer om lönepolitiken genom ett lönepolitiskt program, mål och lönepåverkande faktorer som styr lönebildningen vid Lunds universitet. Du förankrar lönepolitiken hos dina anställda bland annat genom utvecklingssamtal och lönesamtal.

Universitetets handlingsfrihet avseende lönebildning och lönesättning har ökat med de senaste årens decentralisering. Lönebildningen kan i större utsträckning än tidigare utvecklas lokalt för att passa universitetets verksamhetsbehov och förutsättningar. Trots detta finns det naturligtvis samhällsekonomiska överväganden som begränsar den lokala handlingsfriheten. Såväl inflationsnivån, ramanslagsersättning och statsmakternas bedömning av det olämpliga i att statliga institutioner är löneledande är avgörande faktorer både vid de centrala och de lokala förhandlingarna om utrymmet för löneökningar.

Nedan får du en sammanfattning av lönepolitiska programmet dess mål och lönepåverkande faktorer.

Läs hela Lönepolitiska programmet för Lunds universitet (PDF 88 kB)

Lönepolitiskt ansvar genom det lönepolitiska programmet

Lönepolitiken har till grundläggande syfte att medverka till att universitetet kan nå sina mål. Motiverade, engagerade och kunniga medarbetare är förutsättningen för en hög kvalitet i universitetets verksamhet. Lunds universitet ska därför vara en arbetsplats där människor trivs och erbjuds möjligheter att utveckla sin potential och där medarbetarnas vilja till personlig utveckling och personligt ansvarstagande stimuleras.

Rektor ansvarar för lönepolitikens genomförande och för en helhetsbedömning av lönebildningen. Förvaltningschefen och dekaner svarar för att löneförhandlingarna genomförs enligt gällande lönepolitik inom respektive område. Chefer på alla nivåer har ett ansvar för att lönepolitiken och intentionerna i den strategiska planen och andra policydokument blir omsatta i praktiken och kända av de anställda.

Genom bedömningsgrunderna för lönesättning av den enskilde individen främjas en målinriktad, öppen och tydlig lönesättning av universitetets personal.

Lönepolitiska mål

Lunds universitets lönepolitiska mål:

  • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad samt oberoende av kön och etnisk tillhörighet.
  • Lönesättningen ska användas så att medarbetarna stimuleras till goda insatser och ansvarstagande. Den ska också leda till att universitetet kan rekrytera och behålla den personal som behövs för att verksamheten ska kunna hålla en hög standard och bedrivas på ett effektivt sätt.
  • Lönesättningen ska vara resultatinriktad så att den påverkas av individens uppnådda resultat och dess betydelse för universitetet.
  • Lönesättningen ska dessutom vara individorienterad så att det ska löna sig att göra en bättre prestation och utvecklas i arbetet.
  • Marknadskänsligheten inom olika områden ska beaktas.
  • Lönepolitiken ska vara känd och förankrad inom universitetet.

Övergripande lönepåverkande faktorer

Lönesättningen ska vara resultatinriktad så att den påverkas av individens uppnådda resultat och dess betydelse för universitetet.

Övergripande lönepåverkande faktorer:

  • Befattningens svårighetsgrad och ansvar.
  • Den enskildes personliga skicklighet.
  • Den enskildes betydelse för verksamhetens resultat.
  • Marknadskänsligheten.

Det finns särskilda lönepåverkande faktorer vid lönesättning av lärare och teknisk och administrativ personal. 

Läs mer om lönepåverkande faktorer för lärare och för teknisk och administrativ personal på Medarbetarwebben

 

Sidansvarig:

Sektionen Personal
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] pers [dot] lu [dot] se