Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Konsekvenser av otillåten bisyssla

Om det uppmärksammas att en anställd utövar en otillåten bisyssla bör saken i första hand lösas genom rådgivning och samtal med den anställde. Vid grövre förseelser mot reglerna om bisysslor kan konsekvenserna bli allvarliga.

Det är den anställde själv som ansvarar för att den bisyssla som denne har vid sidan av sin anställning inte är otillåten. Okunskap om bestämmelser om bisysslor fråntar inte den anställde detta ansvar.

Du som chef har ett ansvar att vidta åtgärder om en anställd har en bisyssla som inte är tillåten. Vad konsekvensen blir för den anställde påverkas av om du som chef har eller inte har varit tydlig med att informera om vilka regler som gäller för bisysslor. Du bör därför som chef klargöra vad som gäller innan beslut fattas om eventuella konsekvenser.

Vid varje fakultetskansli ska det finnas en person som har särskilt ansvar för att bistå cheferna med råd och stöd i frågor relaterade till bisysslor.

Allvarligare konsekvenser

Enligt lagen om offentlig anställning (LOA 7 c §) och kollektivavtal ska universitetet fatta ett särskilt beslut om att en anställd ska upphöra med en bisyssla eller förbjuda den anställde att åta sig en bisyssla.

Vem som har delegation att göra detta regleras i följande dokument.

Ett beslut från arbetsgivaren att den anställde ska upphöra med en bisyssla kan överprövas av domstol enligt lagen om rättegång i arbetstvister.

Om en anställd vägrar att avsluta sin bysyssleverksamhet trots uppmaningar från dig som chef kan detta leda till disciplinåtgärder eller uppsägning.

Sidansvarig:

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se