Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Chefens informationsskyldighet

Det är i första hand den anställde som ansvarar för att en bisyssla inte är otillåten. För att den anställde ska kunna uppfylla denna skyldighet ställs det i lagstiftningen krav på att arbetsgivaren på lämpligt sätt ska informera sina anställda om vilka bisysslor som normalt är tillåtna respektive otillåtna.

Vid nyanställning ska du som chef informera den nyanställde om innebörden av gällande regler om bisysslor. En årlig påminnelse ska ges samtliga anställda om skyldigheten att anmäla bisysslor. Ett bra tillfälle är i samband med utvecklingssamtalet.

Vid varje fakultetskansli ska det också finnas en person som har särskilt ansvar för att bistå cheferna med råd och stöd i frågor om bisysslor.

Chefens informationsskyldighet

Det är ditt ansvar som chef att lämna individuell och allmän information om bisysslor. Dessa uppgifter kan delegeras till annan lämplig person enligt gällande delegationsordning. En allmän information ska lämnas vid minst ett tillfälle om året och det är även lämpligt att du som chef, vid behov, tar upp ämnet vid de årliga utvecklingssamtalen.

Det är den anställdes ansvar att anmäla förändringar rörande bisysslor. Det kan till exempel handla om ändringar av en bisysslas omfattning. Du som chef har dock ett ansvara att snarast ta upp frågan om du får kunskap om omständigheter som bör föranleda en ny anmälan av bisysslor eller en utredning.

Universitetet som arbetsgivare är skyldig att på begäran lämna ett skriftligt besked om en bisyssla är förtroendeskadlig eller inte.

 

Sidansvarig:

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se