Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Uppsägningstider

Vid uppsägning av en tillsvidareanställning från arbetsgivarens eller den anställdes sida gäller olika uppsägningstider. Här kan du läsa vidare om vad som gäller kring uppsägningstider.

Om en anställd säger upp sig

Vid uppsägning från en anställds sida gäller särskilda uppsägningstider enligt Villkorsavtalet. Om anställningstiden har varat i högst ett år är uppsägningstiden en månad. Om anställningen varat mer än ett år gäller två månaders uppsägningstid. Med anställningstid räknas en eller flera statliga anställningar i följd.

Detta gäller om den anställde är tillsvidareanställd. Om en anställd är tjänstledig gäller samma uppsägningstid som om den anställde vore i tjänst. Provanställda kan enligt lag avbryta anställningen före prövotidens, som ni har kommit överens om, utgång. 

En arbetstagare som är anställd med fullmakt har en uppsägningstid om sex månader. Det gäller även professorer som anställts efter 1 oktober 2001.

Uppsägning från arbetsgivarens sida

Vid uppsägning från arbetsgivarens sida gäller längre uppsägningstider än om en anställd säger upp sig själv. Om anställningstiden har varat i högst ett år är uppsägningstiden en månad. Om anställningen varat mer än ett år gäller tre månaders uppsägningstid. Med anställningstid räknas en eller flera statliga anställningar i följd.

I förekommande fall ska dock tillämpas den längre uppsägningstid som gäller enligt 11 § andra stycket lagen om anställningsskydd.

Längre uppsägningstid med stöd av omställningsavtalet

Avtal om omställning och Avtal om lokala omställningsmedel ersatte Trygghetsavtalet från och med 1 januari 2015.Vid uppsägning på grund av arbetsbrist har den anställde rätt till en längre uppsägningstid genom Omställningsavtalet än den som följer av LAS eller centralt kollektivavtal. Den sammanlagda uppsägningstiden i anställning kan, tillsammans med den längre uppsägningstiden enligt detta avtal, maximalt uppgå till 12 månader.

Vid beräkning av anställningstid enligt LAS ska som anställningstid hos arbetsgivaren räknas all anställningstid i staten.

AnställningstidSammanlagd uppsägningstid
Mindre än 1 års anställning (a)1 månad
Minst 1 års anställning (a)4 månader
Minst 2 års anställning (a)5 månader
Minst 3 års anställning (a)6 månader
Minst 6 års anställning (b)8 månader
Minst 8 års anställning (b)10 månader
Minst 10 års anställning (b)12 månader

(a) Räkna sammanhängande anställningstid inom det statliga avtalsområdet

(b) Räkna all anställningstid i staten.

Uppsägning av tidsbegränsad anställning

Det är vanligast att tidsbegränsade anställningar är så kallade längstanställningar, det vill säga tillsvidare längst till och med en viss tidpunkt. Då gäller samma uppsägningstider som för tillsvidareanställning för det fall den anställde eller du som arbetsgivare vill avsluta anställningen i förtid. Från arbetsgivarens sida krävs dock saklig grund som vid en anställning tillsvidare. 

Uppsägning av föräldralediga

Om en anställd som är föräldraledig enligt 4 eller 5 § i föräldraledighetslagen sägs upp på grund av arbetsbrist, börjar uppsägningstiden löpa

  • när den anställde helt eller delvis återupptar arbetet, eller
  • när den anställde skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker. 

Avgångsskyldighet vid pensionsålder

En anställd är skyldig att avgå från sin anställning vid utgången av den månad då arbetstagaren fyller 67 år. Observera att det är rektor som måste fatta beslut om att professor måste avgå vid fyllda 67 år om inte professorn avgår frivilligt genom att ansöka om entledigande och pension.

 

Sidansvarig:

kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion på din fakultet/motsvarande.

 

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se