Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppdragstillägg

Uppdragstillägg ska utgå till ledningsfunktioner som vicerektor, dekan, prodekan, vicedekan, prefekt, biträdande prefekt och föreståndare. Här kan du läsa mer om vad som gäller kring dessa uppdrag.

Till dig som har uppdrag som vicerektor, dekan, prodekan, vicedekan, prefekt, biträdande prefekt eller föreståndare utgår uppdragstillägg enligt Föreskrifter om ledningsuppdrag vid Lunds universitet, STYR 2018/1070. Fakultetsstyrelsen har mandat att fatta beslut om uppdragstillägg för studierektorer/motsvarande. Det kan förekomma uppdragstillägg även för andra uppdrag än ovanstående men dessa tillämpas ytterst restriktivt och endast efter beslut av fakultetsstyrelse.

Läs mer i bilaga 2 (uppdaterad 230206) i Föreskrifter om ledningsuppdrag vid Lunds universitet (PDF 32 kB, ny flik)

Uppdragstillägg utgör ersättning för det särskilda ansvaret som är förenat med ledningsuppdraget, och de särskilda arbetsuppgifterna som följer av uppdraget ska inrymmas i årsarbetstiden.

Endast två ledningsuppdrag kan innehas under samma period. För det fallet att två uppdrag innehas samtidigt halveras det lägre uppdragstillägget.

Vissa ledningsfunktioner har rätt till så kallad repatriering efter ett avslutat uppdrag för att kunna återuppta tidigare arbetsuppgifter. I vissa fall kan även visst eftertillägg utgå.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-/personalfunktion eller på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.