Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förändring av befintlig anställning

Det finns flera anledningar till att en anställning vid Lunds universitet kan förändras. Det kan röra sig om en omplacering, ändrade arbetsförhållanden eller att en anställd har sökt en ny anställning inom universitetet. Informationen nedan handlar om förändringar inom befintlig anställning.

Inom staten ska anställningar utlysas och tillsättas efter förtjänst och skicklighet och därför kräver förändringar i anställningen stöd i regelverket. Ändringar ska alltid ha saklig grund. 

En chef kan genom sin arbetsledningsrätt leda, fördela och organisera arbetet inom sin verksamhet. Denna princip är begränsad genom lag, kollektivavtal, det enskilda anställningsavtalet och allmänna principer.  En enklare ändring inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet eller arbetsuppgifter kan göras utan att detta betraktas som en ny anställning. 

Förändringarna av anställningen får dock inte bli så omfattade att arbetstagaren kan sägas fått en helt annan anställning än tidigare. Är förändringarna av anställningen så stora att titel, lön och arbetsuppgifter förändras rör det sig huvudsakligen om en ny anställning som ska utlysas. 

Läs mer om universitetets rekryteringsprocess

Det finns dock vissa undantag som gör att en ändring kan ske inom anställningen. Kontakta din personalsamordnare för att få stöd i frågan. Fyll sedan i underlaget som ligger på sidan för HR-blanketter och mallar och skicka till personalsamordnare för granskning.

Gå till sidan för HR-blanketter och mallar

Glöm inte att berörd medarbetare alltid ska vara vidtalad vid en eventuell förändring.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-/personalfunktion eller på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.