Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Inför ankomst

När du anställer någon från ett annat land är det viktigt att både arbetsgivare och den som ska anställas gör rätt i varje steg för att förhindra långdragna tillståndsprocesser.

Medborgare i ett land utanför EU behöver i de flesta fall ha ett arbetstillstånd eller uppehållstillstånd medan medborgare inom EU i de flesta fall inte behöver något tillstånd. Medarbetarens nationalitet, vistelseland, vistelsetid och finansiering avgör dock vissa villkor. Det är även viktigt att ha medarbetarens hela personbild. Kommer familjen med? Behövs bostad?

Som arbetsgivare har man skyldighet att kontrollera att en blivande medarbetare har giltigt och korrekt arbets- eller uppehållstillstånd. Det är olagligt att anställa en person innan den fått arbets- eller uppehållstillstånd. Matrisen visar vilken typ av tillstånd som medarbetaren ska söka.

Matris över tillstånd som ska sökas (PDF 67 kB)

OBS! Medarbetare som anställs under kortare tid än ett år blir inte folkbokförda i Sverige. Detta innebär att de inte får ett personnummer vilket ofta leder till problem vad gäller bankkonto, bostad och sjukvård.

EU medborgare

Som medborgare i ett EU-land har man rätt att arbeta i Sverige utan uppehållstillstånd. Nordiska medborgare kan arbeta och bo i Sverige utan några krav på arbetstillstånd, registrering eller uppehållstillstånd. Detta gäller även doktorander.

Schweiziska medborgare kan arbeta i Sverige utan tillstånd i högst 3 månader. Om medarbetaren ska arbeta mer än 3 månader behöver man söka uppehållstillstånd.

Läs om uppehållstillstånd för medborgare i Schweiz på Migrationsverkets webbplats 

Trots att passkontroll endast sker i undantagsfall inom Schengenområdet*, måste man kunna legitimera sig under resan och vistelsen. Pass eller nationellt id-kort är de enda dokument som styrker identitet och medborgarskap.

*Observera att Pass/ID-kontroller numera sker vid gränsen mellan Danmark och Sverige. Detta gäller även barn.

Medborgare från tredje land

2017-01-17 Just nu har migrationsverket extra långa handläggningstider för uppehålls- och arbetstillstånd. Se därför till att medarbetaren alltid är ute i väldigt god tid med sin ansökan (minst 6 månader innan ankomst).

Institutionen ska anmäla alla tredje landsmedborgare som anställs till skatteverket efter att anställningen är genomförd.

Läs mer om anställning av tredjelandsmedborgare på Skatteverkets webbplats

Uppehållstillstånd för doktorander

Lathund uppehållstillstånd för doktorander (PDF 1,1 MB, nytt fönster)

Doktorander som ska vara verksamma vid Lunds universitet över tre månader behöver ansöka om ett uppehållstillstånd för studier. Om anställningen är under tre månader krävs inget uppehållstillstånd. Oavsett anställningens längd kan medborgare i vissa länder behöva ansöka om ett visum i de fall där visum krävs behöver den som ska anställas skicka med en inbjudan från Lunds universitet.

Läs om länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige på Skatteverkets webbplats

Mall för inbjudan (Word 80 kB, nytt fönster) 

Uppehållstillståndet ska vara beviljat innan doktoranden reser in i Sverige och anställningsbeslutet får inte skrivas innan uppehållstillståndet är beviljat. Ansökan görs via Migrationsverkets hemsida av doktoranden själv och har en handläggaravgift på 1000 kr (2016).

Länk till sidan 'How to apply for a residence permit for studies at a university or university college' på Migrationsverkets webbplats

För snabbast handläggning av ärendet är det viktigt att ansökan är korrekt ifylld och insänd elektroniskt. Det finns möjlighet att använda relocationföretag för att underlätta processen.

Läs mer om relocationtjänster

Handläggningstiden för uppehållstillstånd ligger på 3-6 månader om den är korrekt ifylld. Informera därför doktoranden om att ansöka om uppehållstillstånd i god tid innan ankomst för att säkert hinna få det beviljat. Observera att en ansökan som inte är korrekt ifylld och måste kompletteras kan ta flera månader extra att bli beviljad!

Uppehållstillstånd för gästforskare

Lathund uppehållstillstånd för gästforskare (PDF 568 kB, nytt fönster)

Migrationsverket har följande definition på gästforskare:

”En gästforskare är en person som genom en högskoleutbildning har behörighet till en doktorandutbildning och är utvald att forska i Sverige. Som gästforskare räknas inte personer som blivit antagna till forskarutbildning i Sverige för att få sin PhD-examen här.”

Läs mer om att anställa en gästforskare på Migrationsverkets webbplats

Gästforskare som ska vara verksamma vid Lunds universitet mer än tre månader behöver ansöka om ett uppehållstillstånd för gästforskare. Om anställningstiden är kortare än tre månader krävs inget uppehållstillstånd. Oavsett anställningens längd kan medborgare i vissa länder behöva ansöka om ett visum. I de fall där visum krävs behöver den som ska anställas skicka med en inbjudan från Lunds universitet.

Mall för inbjudan (Word 80 kB, nytt fönster) 

Uppehållstillståndet ska vara beviljat innan doktoranden reser in i Sverige och anställningsbeslutet får inte skrivas innan uppehållstillståndet är beviljat. Ansökan görs av via Migrationsverkets hemsida av gästforskaren själv och har en handläggningsavgift på SEK 1000 (2016). För snabbast handläggning av ärendet är det viktigt att ansökan är korrekt ifylld och insänd elektroniskt. Det finns möjlighet att använda relocationföretag för att underlätta processen.

'Residence permits for visiting researchers' på Migrationsverkets webbplats

Läs mer om relocationtjänster

Handläggningstiden för uppehållstillstånd ligger på 3-6 månader om den är korrekt ifylld. Informera därför gästforskaren om att ansöka om uppehållstillstånd i god tid innan ankomst för att säkert hinna få det beviljat. Observera att en ansökan som inte är korrekt ifylld och måste kompletteras kan ta flera månader extra att bli beviljad.

Arbetstillstånd

Lathund arbetstillstånd (PDF 1,16 MB, nytt fönster)

Personer som anställs vid Lunds universitet och är medborgare i tredje land behöver i de flesta fall ett arbetstillstånd (se ovan vid anställning av doktorand eller gästforskare). För snabbast handläggning av ärendet är det viktigt att ansökan är korrekt ifylld och insänd elektroniskt. Det finns möjlighet att använda relocationföretag för att underlätta processen.

Läs om krav för arbetstillstånd på Migrationsverkets webbplats 

Läs mer om relocationtjänster

Migrationsverket har följande krav på arbetsgivaren för att bevilja arbetstillstånd till en arbetstagare:

  • Tjänsten ska utannonseras i Sverige och EU under minst 10 dagar
  • Arbetsgivaren ska erbjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtalet
  • Arbetsgivaren ska erbjuda arbete i sådan omfattning att lönen är minst 13 000 kronor i månaden före skatt (2017)
  • Arbetsgivaren ska fylla i ett anställningserbjudande och ge berörd facklig organisation tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren

Ett arbetstillstånd kan beviljas för högst två år i taget, under förutsättning att passet är giltigt under hela tvåårsperioden. Ansökan om förlängning ska sökas innan det gamla tillståndet har gått ut. Under de första 24 månaderna är arbetstillståndet knutet till arbetsgivare och yrke. Efter 24 månader är det enbart knutet till yrke. Observera att anställningsbeslut inte får skrivas innan arbetstillstånd har beviljats.

Inför flytt till Sverige

Det finns mycket som behöver ordnas innan en anställd kommer till Sverige. Vissa saker är viktiga att ta tag i så fort som möjligt efter att man kommit överens om anställningen (se lathund inför flytt), medan andra är viktiga i anknytning till att personen väl kommer hit (se lathund vid ankomst).

Lathund innan ankomst till Sverige (PDF 1,15 MB, nytt fönster)

Lathund vid ankomst (PDF 568 kB, nytt fönster)

För den blivande medarbetaren kan det finnas många olika frågor och funderingar om att flytta till Sverige. Denna länklista kan vara till hjälp för att hitta svar på en del av alla frågor.

Länklista (Word 15 kB, nytt fönster)

Inför hemresa

När en anställd har avslutat sin anställning i Sverige och ska resa tillbaka till sitt hemland finns en rad saker att tänka på.

Lathund inför hemresa (PDF 80 kB, nytt fönster)

Sidansvarig:

Kontakt

Sektionen Personal, Avdelningen för Kompetensförsörjning

Internationella HR-koordinatorer:

  • Åsa Thormählen asa.thormahlen [at] pers.lu.se
    Telefon 046-222 7015
  • Julia Edgerton julia.edgerton [at] pers.lu.se
    Telefon 046-222 0653

Sektionen Personal
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] pers.lu.se