Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Skyddsronder

Du som chef ska verka för en god arbetsmiljö genom att förebygga risker i arbetet för att förhindra olycksfall och ohälsa. Ett sätt är att genomföra skyddsronder. Här får du mallar som kan hjälpa dig i detta arbete.

Enligt arbetsmiljölagen ska du som chef arbeta systematiskt med den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Arbetet ska utgå från metodiken för Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), det vill säga undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Ett sätt att undersöka arbetsmiljön är att genomföra en skyddsrond. Då går de skyddsansvariga igenom verksamheten tillsammans med skyddsombud och andra berörda medarbetare för att upptäcka brister i arbetsmilön som kan orsaka ohälsa eller olycksfall. Vilka risker som finns ska upptäckas vid riskbedömningarna. Skyddsronder kan inbegripa såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön, det vill säga hur medarbetarna mår och upplever sitt arbete.

Här finns några mallar för att underlätta arbetet med skyddsronderna.

Checklistor för fysisk skyddsrond

Mall för psykosocial skyddsrond

För att underlätta genomförandet av psykosocial skyddsrond finns det en digital enkätmall i SUNET Survey som du kan använda dig av. Den kan du också använda i pappersformat och skanna in svaren om du önskar. (Arbete pågår med att bearbeta frågeställningarna.) För att använda dig av den digitala mallen loggar du in i SUNET Survey med ditt Lucat-ID.

Logga in i SUNET Survey

Om du vill komma åt SUNET Survey utanför universitets nätverk, till exempel hemifrån, måste du första logga in via VPN-tjänsten.

Logga in via VPN-tjänsten

Instruktioner för att anpassa enkätmallen för psykosocial skyddsrond (PDF 56 kB, nytt fönster)

PDF-mall för psykosocial skyddsrond/Psychosocial safety inspection - SUNET Survey (PDF 38 kB)

Sidansvarig:

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.

Sektionen Personal
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] pers.lu.se